Martin Kopaničák (1913-1945)

Narodil se 6. listopadu 1913 v Lengvartech, okr. Levoča. Byl slovenské národnosti. Vychodil obecnou školu a následně odjel na studia do Francie. Tam vychodil dva ročníky gymnázia a dva ročníky učitelského ústavu. Studium zakončil bakalářským titulem. Během studia vstoupil do řádu školských bratří. Jako řeholník žil v Collége St. Marc v egyptské Alexandrii. Dne 4. února 1940 se přihlásil na československém zastupitelském úřadu v Káhiře jako dobrovolník do zahraniční armády a byl odveden. Službu však nastoupil až 7. listopadu 1940, a to k Výcvikové rotě Čs. výcvikového střediska – Východního v Palestině jako vojín. K 15. lednu 1941 byl přemístěn k rotě doprovodných zbraní 11. čs. pěšího praporu – Východního, s níž odešel poslední květnový den do pole. Účastnil se bojů v Sýrii (červen 1941) a obrany libyjského přístavu Tobrúk (říjen–prosinec 1941). K 1. dubnu 1942 byl povýšen na svobodníka, v polovině května 1942 mu byl přiznán charakter aspiranta a stal se frekventantem II. kurzu Školy na výchovu důstojníků v záloze (ŠDZ). Po reorganizaci čs. jednotek na Středním východě byl 24. dubna 1942 přidělen k velitelství 200. lehkého protiletadlového pluku – Východního a 28. října 1942 povýšen na desátníka-aspiranta. Krátce nato, 11. listopadu 1942, absolvoval ŠDZ s výtečným prospěchem. V polovině prosince 1942 byl přemístěn v rámci pluku k 2. rotě 500. praporu. Do Velké Británie přijel s hlavním kontingentem čs. jednotek ze Středního východu na lodi Mauretánie 12. srpna 1943. Po vzniku Československé samostatné obrněné brigády byl přidělen ke Spojovací rotě 10. září 1943 a 22. říjnu 1943 povýšen na četaře-aspiranta. V lednu 1944 mu byla uznána závěrečná zkouška ŠDZ na Středním východě jako praktická důstojnická zkouška. Dne 7. března 1944 dostal vyznamenání Čs. vojenská pamětní medaile se štítkem VB-SV. Na přelomu srpna a září 1944 pak odjel se svojí jednotkou do Francie. U Dunkerque byl 7. března 1945 jmenován do první důstojnické hodnosti – podporučík pěchoty v záloze. Dne 30. dubna 1945 padl během německého minometného přepadu spojeneckých pozic ve východním úseku fronty. Pohřben byl následujícího dne v Bourbourgu (řada CZSK, č. hrobu 58). V roce 1946 povýšen in memoriam do hodnosti poručíkaí spoj. (zpětně kí 28.í dubnuí 1943) aí nadporučíka spojovacího vojska ví záloze (kí 30.í dubnuí 1945). V září 1959 byly jeho ostatky převezeny na Československý vojenský hřbitov (Cimetiére militaire tchécoslovaque) La Targette v Pas de Calais.

Jiří Plachý

onclick=“window.open(this.href); return false;“

Prameny:

  • Vojenský historický archív Bratislava, Sbírka kmenových listů, Martin Kopaničák, nar. 1913, Kmenový list zahraniční armády R-539.
  • Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv Praha, fond Evidence čs. vojenských osob v zahraničí za 2. světové války, sign. 24-13/42, č. l. 58–63.
  • Fotografie: VHA Bratislava.