Českobratrská církev evangelická

Výstupy k projektu

Popularizační články
  • JINDRA, Martin: Vlož na Hospodina břímě své. (Připomínka smutného výročí popravy JUDr. Milady Horákové). Český zápas, 25/2013, s. 1.
  • JINDRA, Martin: Malá pevnost Terezín – místo života i smrti. Evangelický kalendář 2015, Praha 2014, s. 49–52.