Všeobecné informace o kapitole 355 – ÚSTR

Stanovení rozpočtu

Na základě zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, ze dne 8. června 2007, byla zřízena kapitola č. 355 – Ústav pro studium totalitních režimů (kapitola 355). Tato kapitola se skládá ze dvou organizačních složek státu, a to Ústavu pro studium totalitních režimů (dále jen „Ústav“) a Archivu bezpečnostních složek (dále jen „Archiv“). Obě dvě organizační složky byly zřízeny ke dni 1. srpna 2007, nicméně podle zákona, k plnohodnotnému naplnění a zahájení činnosti nové kapitoly došlo od 1. února 2008. Nejvyšším orgánem kapitoly 355 je Rada, která se skládá ze sedmi členů volených Senátem Parlamentu České republiky. Pro kapitolu 355 byl Poslaneckou sněmovnou České republiky schválen rozpočet, který vychází z objemu delimitovaných finančních prostředků a má zajistit základní potřeby obou organizačních složek státu v souvislosti s jejich zřízením dle zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů.

Stanovení platů

Mzdová politika kapitoly 355 – Ústav pro studium totalitních režimů je stanovena v souladu s metodikou pro stanovování platů zaměstnanců ve státní správě. Plat se stanovuje podle příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a ustanovení § 5 odstavce 3 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. K platu zaměstnanců může zaměstnavatel podle ustanovení § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce poskytnout osobní příplatek. Stanovení příplatku za vedení vychází z ustanovení § 124 zákoníku práce, podle kterého se stanovuje výše příplatku za vedení podle stupně řízení a náročnosti řídící práce.