PhDr. Martin Valenta, Ph.D. (*1980)

PhDr. Martin Valenta, Ph.D.Odborné zaměření

 • Komparativní dějiny 20. století (akcent na středoevropský prostor)
 • Fenomén nových sociálních hnutí
 • Didaktika výuky moderních dějin

 

Kontakt

 • Adresa pracoviště: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3-Žižkov, 130 00
 • Telefon: 221 008 313
 • E-mail: martin.valenta@ustrcr.cz

Profesní curriculum

 • 2012–2014 odborný pracovník a vedoucí projektového týmu „Dějepis v 21. století“, Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2011 – odborný pracovník, Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2011 – Fakulta sociálních věd UK (externě)
 • 2006–2010 Doktorské studium Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, obor moderní dějiny
 • 2003–2006 Magisterský cyklus na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, obor německá a rakouská studia
 • 2006–2007 Koordinátor projektů evropských strukturálních fondů
 • 2005–2006 Doplňující pedagogické minimum na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kvalifikace učitele 2. stupně ZŠ a SŠ
 • 1998–2003 Bakalářský cyklus na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, obor mezinárodní teritoriální studia

Granty, zahraniční stipendia, udělené ceny

 • 2009: Zisk Ceny E. M. Remarqua Česko-německé komise historiků spojené s badatelským pobytem na Freie Universität Berlin
 • 2009: Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main, výzkumný pobyt, 1 semestr
 • 2008: Heinrich Heine Universität Düsseldorf, grantová podpora Deutscher akademischer Austausch Dienst (DAAD), 1 semestr
 • 2007: Universität des Saarlandes Saarbrücken, grantová podpora Deutscher akademischer Austausch Dienst (DAAD), 1 semestr
 • 2005–06: Technische Universität Dresden, stipendium Herberta Quanta, 2 semestry
 • 2004: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau, program Erasmus, 1 semestr

Univerzitní výzkumné záměry

 • Výzkumný záměr Problém diverzity a uniformity (FSV UK)
 • Specifický výzkum MŠMT Stabilizace středoevropského prostoru

Výzkumné a vzdělávací projekty

Dějepis v 21. století (2012-2014, ESF OPVK) – hlavní manažer projektu

Hlavní výstupy projektu:
 • Tematické vzdělávací aplikace (DVD)
  • Česká společnost 1969-1989
  • Obrazy války
  • Historie 1950: Příběhy jednoho zázraku
  • Dějiny ve škole
 • Sada on-line aplikací (na doméně www.dejepis21.cz)
  • Webový portál zaměřený na didaktiku dějepisu
  • E-learningové kurzy
  • Diskusní fóra
 • Projektové vyučování v dějepise, modelové hodiny a pilotování vzdělávacích materiálů (na 50 spolupracujících školách, zapojeno 3440 žáků)
 • Metodické publikace
  • Paměť a projektové vyučování v dějepise
  • Dějiny ve filmu. Film ve výuce dějepisu
 • Vzdělávací kurzy (prezenční a e-learningové) pro učitele ZŠ a SŠ (abslovovalo 520 učitelů)
Mediální ohlasy:
 • Tři tiskové konference v letech 2012-2014 k výsledkům projektu: ohlasy v ČT, ČRo, ČTK, HN, MF DNES apod.

Osobní bibliografie

A) Monografie a kolektivní monografie

Vybrané mediální ohlasy k monografiím:

B) Odborné studie v odborných recenzovaných časopisech

 • VALENTA, Martin: „Die kritische Theorie der Frankfurter Schule und ihre Rezeptionen bei der deutschen linken Protestbewegung der sechziger Jahre“. In: Studia Territorialia, č. 4/2010 (prosinec 2010): s. 141–171.
 • VALENTA, Martin: „Uměleckoprůmyslová škola Bauhaus jako součást reformně-pedagogického hnutí“. In: PEDAGOGIKA. Časopis vědy o vzdělávání a výchově LVIV, č. 1 (2009): s. 23–36.
 • VALENTA, Martin: „Zrod občanské společnosti. Reintegrace v západním Německu po roce 1968 – nová sociální hnutí“. (V tisku, publikace v rámci výzkumného záměru FSV UK 2010).

C) Studie a články v odborných nerecenzovaných médiích

 • VALENTA, Martin: Metodologická a teoretická východiska Skupiny vzdělávání ÚSTR, https://www.ustrcr.cz/cs/skupina-vzdelavani (spolu s Kamilem Činátlem a Jaroslavem Pinkasem).
 • VALENTA, Martin: „Projekt Dějepis v 21. století“, Paměť a dějiny, č. 3 (2014): s. 137–138.

D) Recenze v recenzovaných časopisech

 • VALENTA, Martin: recenze knihy Wendepunkte in den Beziehungen zwischen Deutschen, Tschechen und Slowaken 1848–1989, Detlef Brandes, Dušan Kováč, Jiří Pešek, (eds.), Soudobé dějiny, č. 2–3 (2009): 486–491.
 • VALENTA, Martin: recenze knihy Adorno: moderna a negativita, Michael Hauser, Studia Territorialia, č. 3 (2009): 192–193 (v německém jazyce).

E) Vystoupení na konferencích a seminářích

 • 11.12.2014: Centrum současného umění DOX: „Škola a obrazy minulosti“
 • 02.02.2014: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: „Projekty OPVK v oblasti moderních dějin“
 • 12.12.2013: Občanské sdružení PANT: „I mlčení je lež“
 • 20.04.2012: Univerzita Palackého v Olomouci: „Filmem k moderním dějinám“
 • 13.03.2012: Collegium Bohemicum a Brücke/Most Stiftung: Drážďany: „Im Fadenkreuz der Geheimpolizei“ – „Na mušce tajné policie“
 • 23.06. 2011: Karlova Univerzita v Praze a Stiftung Ettersberg: „Hranice mezi bratrskými státy“

F) Články v tisku a popularizačních časopisech

 • VALENTA, Martin: „Kauza Žid Süss opět živá!“, Literární noviny, 14. října 2010
 • VALENTA, Martin: „Projekt Dějepis v 21. století“, Učitelské noviny, 9. září 2014