PhDr. Martin Valenta, Ph.D. (*1980)

PhDr. Martin Valenta, Ph.D.

Historik

Kontakt

+420 221 008 313

martin.valenta@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Komparativní dějiny 20. století
 • Výzkum nových sociálních hnutí
 • Projektový management
 • Didaktika výuky moderních dějin

Výzkumné a grantové projekty

 • 2017–2021 New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent – projekt European Cooperation in Science and Technology č. CA16213 – zástupce českého člena v řídícím výboru projektu
 • 2012–2014 Dějepis v 21. století – projekt ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/26.0074 – hlavní manažer projektu
 • 2011 Středoevropský a východoevropský region ve druhé polovině 20. století: od konfliktů ke stabilitě a novým výzvám – projekt č. SVV 263 503
 • 2010 Problém diverzity a uniformity. Evropa mezi Amerikou a Eurasií: problémy integrace a identity – výzkumný záměr Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
 • 2005–2011 Rozvoj české společnosti v EU: rizika a výzvy – výzkumný záměr č. MSM0021620841

Vzdělání

 • 2006–2010 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd – obor Moderní dějiny – doktorandské studium
 • 2005–2006 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta – doplňující pedagogické minimum – získána kvalifikace učitele 2. stupně ZŠ a SŠ
 • 2003–2006 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd – obor Německá a rakouská studia
 • 1998–2003 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd – obor Mezinárodní teritoriální studia

Profesní curriculum

 • od 2011 Ústav pro studium totalitních režimů
  • od 06/2015 – odborný pracovník
  • 2011 – 06/2015 – projektový management
 • 2011 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd – externí pracovník
 • 2006–2007 Evropské strukturální fondy – koordinátor projektů

Zahraniční stáže a pobyty

 • 2009 Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main (Spolková republika Německo) – semestrální výzkumný pobyt
 • 2008 Heinrich Heine Universität Düsseldorf (Spolková republika Německo) – semestrální pobyt díky grantové podpoře Deutscher akademischer Austausch Dienst (DAAD)
 • 2007 Universität des Saarlandes Saarbrücken (Spolková republika Německo) – semestrální pobyt díky grantové podpoře Deutscher akademischer Austausch Dienst (DAAD)
 • 2005–2006 Technische Universität Dresden (Spolková republika Německo) – dvousemestrální stipendium Herberta Quanta
 • 2004 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau (Spolková republika Německo) – semestrální pobyt v rámci programu Erasmus

Ocenění za odbornou činnost

 • 2009 Cena E. M. Remarqua – udělena Česko-německou komisí historiků v souvislosti s badatelským pobytem na Freie Universität Berlin

Pedagogická činnost

 • od 2009 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd – vedení semestrálního kurzu Rok 1968 v západním Německu a v Evropě

Bibliografie

Monografie

 • VALENTA, Martin – STÁREK, František: Podzemní symfonie Plastic People. Argo – ÚSTR, Praha 2018 (v tisku).
 • VALENTA, Martin: Revoluce na pořadu dne. Kritická teorie Frankfurtské školy a její recepce v německém protestním levicovém hnutí 60. let 20. století, RAF a německé Straně zelených: diskursivní analýza. FSV UK – MatfyzPress – ÚSTR, Praha 2011, 320 s.
       Odborné ohlasy na knihu
 • Jan ŠAMÁNEK, Jan. Recenze. Sociologický časopis, 2012, roč. 48, č. 5, s. 1029–1031.
 • NEZBEDA, Ondřej: Filozofové na barikádách. Co zbylo z myšlenek slavné frankfurtské školy. Recenze. Respekt, 2011, roč. 22, č. 37, s. 64.
 • METELEC, Matěj: Adorno se nekoná, ale revoluce! Kořeny a výhonky roku ´68 v západním Německu. Recenze. A2, 2012, roč. 13, č. 8, s. 34.
 • Anotace. Český časopis historický, 2012, roč. 110, č. 1, s. 162–163.
 • METELEC, Matěj. Rozhlasová recenze. Knižní servis, Radio 1, 27. 3. 2012.
 • Anotace. Mladá fronta Dnes, 20. 8. 2011.
 • Anotace. Právo, 6. 2. 2012.

Kolektivní monografie

 • VALENTA, Martin: Formování občanské společnosti ve Spolkové republice Německo. In: ŠAFAŘÍK, Petr (ed.): Problémy integrace a identity. Univerzita Karlova v Praze, Praha 2018.
 • VALENTA, Martin: Kulturní dynamika šedesátých let 20. století a její dopady v západním Německu a Československu. In: KUDRNA, Ladislav (ed.): Reflexe undergroundu. ÚSTR, Praha 2016, s. 126–163.
 • VALENTA, Martin: Bauhaus a reformní pedagogika v kontextu společenského vývoje konce 19. a počátku 20. století. In: PEŠEK, Jiří – MIKULOVÁ, Soňa (eds.): AUC Studia Territorialia 2007, roč. 9. Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, Praha 2008, s. 11–151.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • VALENTA, Martin: Konečně Rockfest! Proměny mechanismů kontroly amatérské rockové hudby v osmdesátých letech 20. století. Securitas Imperii, 2017, č. 30/1, s. 278–300.
 • VALENTA, Martin: Projekt Dějepis v 21. století. Paměť a dějiny, 2014, roč. 8, č. 3, s. 137–138.
 • VALENTA, Martin: Die kritische Theorie der Frankfurter Schule und ihre Rezeptionen bei der deutschen linken Protestbewegung der sechziger Jahre. Studia Territorialia, 2010, č. 4 (prosinec 2010), s. 141–171.
 • VALENTA, Martin: Uměleckoprůmyslová škola Bauhaus jako součást reformně-pedagogického hnutí. Pedagogika. Časopis vědy o vzdělávání a výchově, 2009 roč. 59, č. 1, s. 23–36.

Anotace a recenze

 • VALENTA, Martin. Recenze. BRANDES, Detlef – KOVÁČ, Dušan – PEŠEK, Jiří (eds.): Wendepunkte in den Beziehungen zwischen Deutschen, Tschechen und Slowaken 1848–1989. Klartext, Essen 2007. Soudobé dějiny, 2009, roč. 17, č. 2–3, s. 486–491.
 • VALENTA, Martin. Recenze [v německém jazyce]. HAUSER, Michael: Adorno: moderna a negativita. Studia Territorialia, 2009, č. 3, s. 192–193.

Učební texty, výuková DVD

 • KOL. aut.: Vzdělávací multimediální aplikace Obrazy války (DVD) [hlavní výstup projektu Dějepis v 21. století]. ÚSTR, Praha 2014.
 • KOL. aut.: Výuková aplikace Historie 1950: Příběhy jednoho zázraku (DVD) [hlavní výstup projektu Dějepis v 21. století]. ÚSTR, Praha 2014.
 • KOL. aut.: Výuková aplikace Dějiny ve škole (DVD) [hlavní výstup projektu Dějepis v 21. století]. ÚSTR, Praha 2014.
 • HAVLŮJOVÁ, Hana – NAJBERT, Jaroslav a kol.: Paměť a projektové vyučování v dějepise [Metodická publikace – hlavní výstup projektu Dějepis v 21. století]. ÚSTR, Praha 2014, 249 s.
 • ČINÁTL, Kamil – PINKAS, Jaroslav a kol.: Dějiny ve filmu. Film ve výuce dějepisu [Metodická publikace – hlavní výstup projektu Dějepis v 21. století]. ÚSTR, Praha 2014, 249 s.
 • KOL. aut.: Tematické vzdělávací aplikace Česká společnost 1969–1989 (DVD) [hlavní výstup projektu Dějepis v 21. století]. ÚSTR, Praha 2013.

Popularizace

 • VALENTA, Martin: Projekt Dějepis v 21. století. Učitelské noviny, 9. září 2014
 • VALENTA, Martin: Kauza Žid Süss opět živá! Literární noviny, 14. října 2010
 • ČT, ČRo – opakovaná mediální vystoupení popularizující projekt Dějepis v 21. století
 • ČTK, Hospodářské noviny, MF Dnes, regionální deníky, Učitelské noviny – opakovaná mediální vystoupení popularizující projekt Dějepis v 21. století

Webové projekty

Aktivní účast na konferencích

 • Knihovna Václava Havla, Praha, 17. 10. 2017: konference Šedesátá léta 20. století aneb podhoubí pro vznik českého undergroundu – podíl na koncepci a organizaci konference – příspěvek K pojmu undergroundu v hudebním tisku konce šedesátých let
 • Knihovna Václava Havla, Praha, 18. 10. 2016: konference Baráky – (nejen) komunitní způsob života v undergroundu – podíl na koncepci a organizaci konference – příspěvek Revoluce nebo evoluce? Komunitní život v západním Německu a Československu v šedesátých letech
 • Knihovna Václava Havla, Praha, 22. 9. 2015: konference Reflexe undergroundu – příspěvek Paralelní identity. Kulturní dynamika šedesátých let a její dopady v Československu a západním Německu
 • Centrum současného umění DOX, Praha, 11. 12. 2014: konference Škola a obrazy minulosti – příspěvek Výsledky projektu Dějepis v 21. století (2012–2014)
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Praha, 2. 2. 2014: prezentace Projekty ESF OPVK v oblasti moderních dějin
 • Občanské sdružení PANT, Ostrava, 12. 12. 2013: mezinárodní konference I mlčení je lež – příspěvek Didaktika moderních dějin on-line (prezentace výukových aplikací na doméně www.dejepis21.cz)
 • Univerzita Palackého v Olomouci, 20. 4. 2012: seminář Filmem k moderním dějinám – příspěvek Projekty ESF v oblasti didaktiky moderních dějin
 • Collegium Bohemicum a Brücke/Most Stiftung, Drážďany (Spolková republika Německo), 13. 3. 2012: mezinárodní konference Im Fadenkreuz der Geheimpolizei / Na mušce tajné policie – příspěvek Materiály Archivu bezpečnostních složek z perspektivy výuky soudobých dějin
 • Karlova Univerzita v Praze a Stiftung Ettersberg, 23. 6. 2011: mezinárodní konference Hranice mezi bratrskými státy – příspěvek Česko-německá přeshraniční spolupráce a možnosti jejího didaktického využití
 • ÚSTR, 25.–26. 8. 2011: Letní škola pro učitele dějepisu – příspěvek Využití pramenných materiálů v dějepisné reflexi Československa padesátých let