Mgr. Adam Havlík (*1985)

Historik

Kontakt

+420 221 008 523

adam.havlik@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Kulturní a sociální dějiny Československa 1945–89
 • Černý trh v socialistickém Československu
 • Dějiny státobezpečnostních složek

Výzkumné projekty

 • Dějiny státobezpečnostních složek v letech 1969–1989

Vzdělání

 • od 2012 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Moderní hospodářské a sociální dějiny – doktorské studium
 • 2010–2011 Freie Universität v Berlíně – dvousemestrální studijní pobyt na v rámci programu Erasmus
 • 2009–2012 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Historie – magisterské studium
 • 2005–2009 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Historie – bakalářské studium
 • 2001–2005 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium v Praze 6

Profesní curriculum

 • od 2016 Ústav pro studium totalitních režimů

Zahraniční stáže a pobyty

 • 2017 Heinrich Heine Universität, Düsseldorf (Spolková republika Německo) – měsíční badatelský pobyt
 • 2013–2014 Zentrum für Zeithistorische Forschung, Potsdam (Spolková republika Německo) – pětiměsíční odborná stáž

Grantové projekty

 • 2015–2016 Navzdory autoritám. Proměny českých a slovenských subkulturních scén 80.–90. let 20. století – dvouletý grantový projekt GAUK – spoluřešitel
 • 2013 Černý trh pozdního socialismu v českoněmeckém kontextu – vnitřní grant Filozofické fakulty Univerzity Karlovy – řešitel

Bibliografie

Monografie

 • HAVLÍK, Adam: Praha krvácející, Praha osvobozená. Historické pozadí vzniku souboru Josefa Sudka. In: SUDEK, Josef – MAŠTEROVÁ, Katarína (ed.): Josef Sudek: Topografie sutin / Josef Sudek: The topography of ruins. Artefactum, Praha 2018, s. 120–127.
 • HAVLÍK, Adam: Od obušků k legalizaci. Hudební burzy. In: DANIEL, Ondřej a kol.: Kultura svépomocí. Ekonomické a politické rozměry v českém subkulturním prostředí pozdního státního socialismu a postsocialismu. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2017, s. 112–129.
 • KOL. autorů: Třebotov od počátku po současnost. Dauphin, Praha 2014, s. 16–43.
 • HAVLÍK, Adam: Veksláci v pozdně socialistickém Československu. Otázky a perspektivy bádání. In: HORÁK, Pavel – HRADECKÝ, Tomáš a kol.: České, slovenské a československé dějiny 20. století. OFTIS, Ústí nad Orlicí 2014, s. 441–449.
 • HAVLÍK, Adam: Bony, chcete bony? In: VLADIMÍR 518 a kol.: Kmeny 0. Městské subkultury a nezávislé společenské proudy před rokem 1989. Bigg Boss a Yinachi, Praha 2013, s. 634-663.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • HAVLÍK, Adam: Vzestup a pád „bonového krále“ Jozefa Zelíka. Případová studie k dějinám hospodářské kriminality před rokem 1989. Securitas Imperii, 2017, č. 30/1, s. 224–243.
 • HAVLÍK, Adam: Docílit úplného rozložení. 3. oddělení 1. odboru X. správy SNB. Paměť a dějiny, 2016, roč. 10, č. 4, s. 65–74.
 • HAVLÍK, Adam: Skořápky, veksl a tuzexový holky. K vybraným městským subkulturám socialistického Československa. Sborník mezinárodní doktorandské konference The Creative City. Ostrava: 2015, s. 253–262.
 • HAVLÍK, Adam: „Zeppelíny“ sbírali všichni. Hudební burzy v Československu v 70. a 80. letech 20. století. Moderní dějiny, 2015, roč. 23, č. 2, s. 255–282.
 • HAVLÍK, Adam: Od pouliční šmeliny ke „strýčkům ze Západu“. Černý trh v ČSSR a NDR v komparativní perspektivě. Soudobé dějiny, 2014, roč. 22, č. 3, s. 20–43.

Anotace, recenze

 • HAVLÍK, Adam. Recenze. MÄHLERT, Ulrich (ed.): Die DDR als Chance. Neue Perspektiven auf ein altes Thema. Metropol Verlag, Berlin 2016. Securitas Imperii, 2017, č. 30/1, s. 318–321.

Webové projekty

 • 2016 Útvary federálního ministerstva vnitra 1969–1989 (online), (cit. 4. 12. 2017). Dostupné z: https://mvu.ebadatelna.cz/.

Popularizace