V Ostravě proběhla tradiční didaktická konference

Pozvánka

Učitelé dějepisu se společně s pracovníky vzdělávacích institucí a organizací sešli na tradiční dvoudenní konferenci občanského sdružení PANT v Ostravě I mlčení je lež. Výsledky své práce za rok 2013 a konkrétní metodické materiály prezentovali i zástupci Ústavu pro studium totalitních režimů, který byl spolupořadatelem konference. Setkání proběhlo ve dnech 12.–13. prosince 2013 a účastnilo se ho více než stovka učitelů. Podrobnější informace nabízí portál Moderní dějiny.