Panelová diskuze: Politika dějin, politika paměti

  • Termín: 16. prosince 2015 od 16 hodin
  • Místo konání: knihovna Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, Vlašská 9, Praha 1
  • Organizátoři: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Ústav pro studium totalitních režimů

Aktuální migrační vlna z mimoevropských zemí opět oživuje úvahy o evropské identitě. Součástí tohoto vývoje je i debata o politice dějin, na celoevropské úrovni i na půdorysu jednotlivých národních států. Nejživěji do ní vstupují konzervativní politické proudy oživující velké vyprávění o národních dějinách. Nejedná se přitom pouze o maďarskou nebo nejnověji polskou cestu. Je v této souvislosti možné formulovat a prosazovat alternativní politiku dějin, která nebude tak úzce vázána na národní narativ? Jaké je vlastně místo politiky dějin v liberální demokracii v postmoderní éře? K čemu ji potřebujeme? V českém prostředí jsme byli svědky zápasu o výklad státního socialismu, z nějž se mimo jiné zrodil i Ústav pro studium totalitních režimů. Jak v tomto kontextu popsat dnešní situaci? Konec české politiky dějin? Nebo jen přechod od politiky veřejně artikulované k intuitivní a nereflektované? Čeká nás v tomto ohledu změna symbolických center debaty o dějinách? Tedy, v souvislosti s uprchlickou krizí, návrat k tématům klíčovým pro sebedefinici národa od husitství až po poválečné vyhnání Němců? Nebo se klíčovým polem zápasu o výklad minulosti stává polistopadová transformace? Je potřeba v rámci současné české politiky dějin hledat rámcový konsensus ve výkladu transformace, aby se neopakovaly problémy spojené s vyhrocenými frontami zápasu o výklad komunistické diktatury? Diskuze se zúčastní: Michal Kopeček (ÚSD), Muriel Blaive (ÚSTR), Pavel Barša (FF UK), Ondřej Matějka (ÚSTR) a Mikuláš Kroupa (Post Bellum, o.p.s.). Moderuje Matěj Spurný (ÚSD).