Možnosti a perspektivy interdisciplinárního zkoumání dějin vězeňství v Československu v 70. a 80. letech 20. století

Pozvánka na kolokvium Možnosti a perspektivy interdisciplinárního zkoumání dějin vězeňství v Československu v 70. a 80. letech 20. století (Praha, ÚSTR, 26.11.2015)

 • Termín: 26. listopadu 2015
 • Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů, Praha, velká zasedací místnost, 1. patro
 • Organizátoři: Ústav pro studium totalitních režimů, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. a spolek Političtí vězni.cz.
 • Všechny zájemce o účast prosíme o registraci na e-mailu kamila.kozichova@ustrcr.cz.

Fotogalerie

Videozáznam

Zahájení a I. blok kolokvia

II. blok kolokvia

III. blok kolokvia

IV. blok kolokvia

Literárně historický večer o fenoménu vězeňské korespondence politických vězňů 70 a 80 let

Program

 • 09.00–09.30 registrace účastníků
 • 09.30–09.45 zahájení (Ondřej Matějka, Ústav pro studium totalitních režimů)
 • úvodní slovo (Klára Pinerová, Političtí vězni.cz a Petra Čáslavová, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.)
 • I. blok: 09.45–11.00 předsedající: Klára Pinerová

  • 09.45–10.05 Michal Pullmann, Matěj Spurný (Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK): (Ne)civilizované násilí v éře normalizace – perspektiva disentu
  • 10.05–10.25 Prokop Tomek (Vojenský historický ústav Praha): Zahraniční zájem o politické vězně a o československé vězeňství
  • 10.25–10.45 František Bártík (Hornické muzeum Příbram): Zemřelí ve výkonu trestu v NVÚ Bytíz na Příbramsku 1961–1986
  • 10.45–11.00 diskuse
 • 11.00–11.15 pauza na kávu
 • II. blok: 11.15–12.30 předsedající: Tomáš Bursík

  • 11.15–11.35 Tomáš Herajt (Policie ČR): Aplikace ustanovení § 110 tr. zákona č. 140/1961 Sb. (vniknutí na území republiky) orgány Bezpečnosti a justice v obvodu Krajského soudu v Plzni v 70. a 80. letech 20. století
  • 11.35–11.55 Klára Pinerová (Herder-Instituts für historische Ostmitteleuropaforschung): Vězeňská subkultura z pohledu sociologických a penologických studií: podněty, interpretace a přístupy
  • 11.55–12.15 Lukáš Dirga (Univerzita Palackého v Olomouci): Vězeňství včera a dnes. Odkaz komunistického vězeňství a současná humanizace v perspektivách klíčových aktérů vězeňského světa (bude přečteno v zastoupení)
  • 12.15–12.30 diskuse
 • 12.30–13.45 pauza na oběd
 • III. blok: 13.45–15.10 předsedající: Prokop Tomek

  • 13.45–14.05 Tomáš Bursík (Archiv bezpečnostních složek): Vězni svědomí: Vybrané normy, které ovlivňovaly jejich životy za mřížemi
  • 14.05–14.25 Petra Čáslavová (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.): „Literární úkol, jak něco napsat, i když člověk vlastně nic napsat nemůže.“ Cenzura vězeňské korespondence v období normalizace
  • 14.25–14.35 Jaroslav Suk (lingvista, překladatel, bývalý politický vězeň): Doba a sociolingvistika prizmatem kriminálního a vězeňského slangu (bude přečteno v zastoupení)
  • 14.35–14.55 Jiří Gruntorád (Libri prohibiti): Vězeňská témata v knihovně Libri prohibiti
  • 14.55–15.10 diskuse
 • 15.10–15.25 pauza na kávu
 • IV. blok: 15.25–16.40 předsedající: Matěj Spurný

  • 15.25–15.45 Kateřina Nedbálková (Masarykova univerzita): Mužství a ženství v prostoru vězení
  • 15.45–16.05 Kristýna Bušková (The University of Nottingham): Pozitivní a negativní následky výslechů a vazby politicky stíhaných v 70. a 80. letech: Cena za hrdinství
  • 16.05–16.25 Michal Louč (Univerzita Pardubice), Jaroslav Vaňous (Archiv bezpečnostních složek): Možnosti a úskalí metody orální historie při výzkumu československého vězeňství v 70. a 80. letech
  • 16.25–16.40 diskuse
 • 16.40–16.50 závěrečné shrnutí
 • Pozvánka na Večer vězeňské korespondence z dob normalizace (Praha, Knihovna Václava Havla, 26.11.2015)Program kolokvia pokračuje od 19.00 doprovodným programem v Knihovně Václava Havla: Večer vězeňské korespondence z dob normalizace Literárně-historický večer o fenoménu vězeňské korespondence politických vězňů 70. a 80. let, jež se nedobrovolně rozvíjela v normalizačním Československu, o cenzuře a nástrahách komunikace přes dráty a mříže a „literárním úkolu, jak něco napsat, i když člověk vlastně nic napsat nemůže.“ V průběhu večera bude představena nová publikace Knihovny Václava Havla Perzekuce Václava Havla. Dopisy a dokumenty z let 1968–1989. Editor knihy Jan Hron, historikové Jiří Suk a Tomáš Bursík a literární historička Daniela Iwashita nahlédnou vězeňskou korespondenci perspektivou odborníků, zatímco přizvaní pamětníci – Petruška Šustrová a Jan Ruml – připomenou svou autentickou zkušenost pisatelů dopisů z vězení. Ukázky z dopisů přečte František Kreuzmann. Pořadem bude provázet Tomáš Černý.