Mezinárodní konference „Třetí odboj“

Konference je věnována památce dr. Milady Horákové

Logo konference „Třetí odboj“ Česká společnost prošla po komunistickém převratu v únoru 1948 velmi obtížným obdobím. Jednou z důležitých stránek její tehdejší existence byl odpor proti komunistické moci, která nastolila Ústavou 9. května i následnými zákony tvrdý totalitní režim. Protikomunistický odboj měl řadu forem, dodnes – ani po dvaceti letech po pádu komunistického režimu – nejsou v dostatečné míře prozkoumány.

Konferenční den je rozdělen do tří panelů, přičemž druhý panel bude probíhat paralelně ve dvou sálech. Do programu byly zahrnuty příspěvky, které v březnu prošly recenzním řízením.

1. Třetí zahraniční odboj

V této skupině příspěvků půjde o to, přiblížit politickou situaci (pestrou škálu jejich organizací a činnosti) i život exulantů, včetně jejich neúspěšného úsilí o vytvoření ústředních organizací.

2. Protikomunistický domácí odboj a odpor

Protikomunistický domácí odboj a odpor se nevyčerpával jen přípravami na očekávaný střet, ale zahrnoval pestrý kaleidoskop činů: letáky, satirickou literaturu, sabotáže, organizování přechodů přes hlídané hranice, činnost kurýrů, podpora partyzánů, snahu o získávání maxima důležitých informací i zpráv a konečně i úsilí o vytvoření ústředních orgánů domácího Třetího odboje. Skupin, které byly aktivní, i orgány StB počítaly na několik set a naše nynější znalosti opět silně zaostávají za tehdejší realitou.

3. SNB, StB a bezpečnostní složky proti odboji

K poznání ducha doby patří i snaha rozkrýt působnost represivního aparátu komunistické moci (především StB, ale i SNB či různých komisí), jeho aktivitu i výsledky přes jeho vlastní hodnocení tohoto aparátu (zákon č. 286/1948 Sb. aj.). Z mocenských dokumentů vyplývá, že tyto instituce dobře věděly, že Třetí odboj v ČSR měl „značně širokou základnu“, a připravovaly se na tzv. kulminační body, kdy očekávaly výbuch protirežimních odbojových aktivit.


Fotogalerie

Zahájení konference

moderátor: Jan Kalous (ÚSTR), Michal Klíma (rektor Metropolitní univerzity Praha), Zora Dvořáková (Klub Milady Horákové), Zdeněk Hazdra (ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů), Václav Veber (ÚSTR)

Panel: Třetí zahraniční odboj

moderátor Jan Kalous (ÚSTR): Slavomír Michálek (Historický ústav SAV, Bratislava ), František Hanzlík, Jaroslav Vrzala, Miroslav Novák, Ladislav Kudrna (ÚSTR)

Panel: Protikomunistický domácí odboj a odpor

moderátor Jaroslav Rokoský (ÚSTR): Tomáš Bursík, Kamil Nedvědický, Ivo Pejčoch, Jan Cholínský

moderátor Libor Svoboda: Karel Konečný, Petr Svoboda, Martin Tichý, Kateřina Joklová moderátor Světlana Ptáčníková: Jaroslav Rokoský, Markéta Doležalová moderátor Marie Bočková: Libor Svoboda, Jakub Šlouf, Jiří Urban Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Jiří Urban (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010) Mezinárodní konference „Třetí odboj“: Jiří Urban (Metropolitní univerzita Praha, 27.5.2010)

Panel: SNB, StB a bezpečnostní složky proti odboji

moderátor Alena Šimánková: Jan Kalous, Pavel Vaněk, Prokop Tomek


Program konference

 • 8:30-9:00 prezence
 • 9:00-9:30 zahájení konference
  • SÁL 302
   Moderátor: Jan Kalous

   • Michal Klíma, rektor Metropolitní univerzity Praha
   • Zora Dvořáková, Klub Milady Horákové
   • Zdeněk Hazdra, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů
   • Václav Veber: Třetí odboj jako téma současného dějepisectví
 • 9:30-11:10 Panel: Třetí zahraniční odboj
  • SÁL 302
   Moderátor: Jan Kalous

   • Slavomír Michálek: Americký fond pro československé uprchlíky – součást zahraničního třetího odboje
   • Miroslav Novák: Mé svědectví o katolících v exilu a Československé křesťanské demokracii zvláště
   • František Hanzlík: Konstituování československého vojenského exilu v USA a problémy jeho činnosti v padesátých letech 20. století.
   • Ladislav Kudrna: Čechoslováci jako cizinečtí legionáři v Indočíně, v průběhu tzv. první vietnamské války 1946-1954
   • Jaroslav Vrzala: Vzpomínky na časopis Svědectví aneb jak to chodilo v Paříži
 • 11:10-11:30 přestávka na kávu
 • 11:30-12:50 Panel: Protikomunistický domácí odboj a odpor – 1. část
  • SÁL 302
   Moderátor: Jaroslav Rokoský

   • Tomáš Bursík: Politické programy a domácí třetí odboj?
   • Kamil Nedvědický: Komunistické právo proti třetímu odboji
   • Ivo Pejčoch: Ladislav Číhal – první údajný pokus o vojenský protikomunistický puč
   • Jan Cholínský: Josef Kalvoda a Vlastislav Chalupa – dva osudy a dva odboje
  • SÁL 201
   Moderátor: Libor Svoboda

   • Karel Konečný: Vojenská odbojová skupina generála Taláška na Olomoucku 1956-1958
   • Petr Svoboda: Činnost odbojové skupiny „Za svobodu“ (1948-1951). Odboj pod kontrolou StB
   • Martin Tichý: Třetí odboj, jako forma odpovědnosti. Dva různé přístupy, podobný osud – Miloslav Krejza a Jiří Janda
   • Kateřina Joklová: Křesťanskodemokratická strana a její likvidace v severozápadních Čechách
 • 12:50-14:00 oběd
 • 14:00-15:00 Panel: Protikomunistický domácí odboj a odpor – 2. část
  • SÁL 302
   Moderátor: Světlana Ptáčníková

   • Jaroslav Rokoský: „Nová Evropa“. Záměry a realita odbojové skupiny
   • Jiří Šindar: Aktivity „Národního ilegálního ústředí“
   • Markéta Doležalová: Hory Hostýnské – pravda a lež
  • SÁL 201
   Moderátor: Marie Bočková

   • Libor Svoboda: Skupina pražských kriminalistů ve třetím odboji
   • Jakub Šlouf: Proamerické demonstrace v Plzni 5.-6. května 1948
   • Jiří Urban: Akce proti násilné kolektivizaci. Případ selské rodiny Hrubých
 • 15:00-15:15 přestávka na kávu
 • 15:15-16:15 Panel: SNB, StB a bezpečnostní složky proti odboji
  • SÁL 302
   Moderátor: Alena Šimánková

   • Jan Kalous: Státní bezpečnost a třetí odboj v letech 1948-1951
   • Pavel Vaněk: Pohraniční stráž a útlum pokusů o přechod hranice a převaděčských aktivit obyvatelstva v letech 1951-1952
   • Prokop Tomek: Zpravodajská skupina „Iron“ a její infiltrace československým vojenským zpravodajstvím 1948-1952
 • 16:15-17:00 Závěrečná diskuse
 • 17:00 ukončení konference, občerstvení