Dědictví totality dnes

Pozvánka na konferenc iDědictví totality dnes (Praha, Senát PČR, 12.–13. června 2014)

Ústav pro studium totalitních režimů se podílí na realizaci mezinárodní konference Dědictví totality dnes, kterou pořádá místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky paní Miluše Horská ve dnech 12.–13. června 2014 v Senátu PČR v Praze. Program konference a další informace naleznete na stránkách http://www.memoryandconscience.eu/konference2014/. Během konference bude na recepci v Museu Kampa udělena Cena Platformy evropské paměti a svědomí panu Mustafovi Džemilevovi, vůdci Krymských Tatarů. Jako doprovodná akce konference budou na Zastoupení Evropské komise v České republice promítnuty filmy Katyň od Andrzeje Wajdy ve spolupráci s Polským institutem v Praze a The Soviet Story od Edvīnse Šnoreho, s následnou besedou s režisérem. V případě zájmu o registraci prosíme vyplnit přihlášku a zaslat na adresu konference2014@memoryandconscience.eu.