Tisková konference k festivalu „Mene Tekel“

PROGRAM FESTIVALU

Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s občanským sdružením Umění bez bariér představil na tiskové konferenci ve středu 18. února program festivalu MENE TEKEL. Jeho ředitel Jan Řeřicha shrnul bohatý ptogram, který obsahuje více než čytřicet akcí (výstavy, koncerty, diskuse…). Vyzdvihl zejména zahájení festivalu dne 23. února na Staroměstském náměstí v Praze, vernisáž výstavního programu a také rekonstukci politického procesu z 50. let, která se bude konat ve čtvrtek 26. února od 14 hodin v porotní síni Vrchního soudu v Praze na Pankráci. Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček podotkl, že pro Ústav je spolupráce na organizaci tohoto festivalu logickým vyústěním aktivit Ústavu v souladu s jeho povinnostmi, které mu ukládá zákon. Více informací najdete na webu festivalu www.menetekel.cz.