28. SRPNA

● 1928:  ⃰  Karel Kaplan

historik, spisovatel, donucený emigrant

foto archiv Paměť národa

Jedna z nejvýznamnějších osobností naší popřevratové historiografie, autor mnoha vědeckých publikací. Specializoval se zejména na soudobé dějiny poválečného Československa, především pak na dějiny druhé poloviny čtyřicátých let a pak let padesátých a šedesátých. Karel Kaplan se narodil 28. srpna 1928 v Horním Jelení. V roce 1947 vstoupil do KSČ a během následujících let se dostal až do ideologického oddělení ÚV KSČ, kde měl na starost historii. Během šedesátých let se postupně etabloval jako kriticky smýšlející reformní dějepisec. Za pražského jara v roce 1968 zasedl do tzv. Pillerovy komise, která měla znovu přezkoumat politické procesy z padesátých let. Závěrečná zpráva popsala mechanismus výroby politických procesů a doporučila plnou rehabilitaci obětí – ve změněných podmínkách po srpnové invazi už ji ale nebylo možné prosadit. Následovalo vyloučení ze strany a výpověď ze zaměstnání. Pracoval jako dělník v podniku Mitas, roku 1972 byl zatčen a krátce držen ve vazbě, StB jej sledovala jako nepřátelskou osobu. V roce 1976 Karel Kaplan emigroval do Spolkové republiky Německo, přičemž se mu podařilo vyvézt do zahraničí množství tajných archivních materiálů, které v následujících letech zpracovával do svých publikací. Po listopadu 1989 se vrátil do vlasti a po založení Ústavu pro soudobé dějiny se stal jedním z jeho prvních výzkumných pracovníků. V ústavu působil 13 let a od roku 2016 byl jeho emeritním pracovníkem. Byl mimo jiné autorem knih Komunistický režim a politické procesy v Československu, Národní fronta 1948-1960 nebo několikadílné Kroniky komunistického Československa. V roce 2008 mu prezident Václav Klaus udělil medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy. Karel Kaplan zemřel 12. března 2023 ve věku 94 let.

Související: