13. LEDNA


● 1957: † Jan Skřipka

sedlák, protinacistický a protikomunistický odbojář, politický vězeň

foto Archiv bezpečnostních složek

Pocházel z Horní Lidče, kde se narodil v roce 1895. Staral se o malé rodinné hospodářství, za války podporoval partyzány. Po osvobození vstoupil do Československé strany lidové a od konce roku 1948 do března 1949 poskytoval členům protikomunistické organizace Světlana úkryt a potraviny. Zatčen byl 4. června 1949. Jan Skřipka byl souzen v politickém procesu s dalšími 23 spoluobžalovanými a odsouzen k trestu odnětí svobody v délce 15 let, peněžitému trestu, konfiskaci veškerého jmění a ztrátě občanských práv po dobu 10 let. Ve vězení trpěl zdravotními problémy, avšak žádostem o podmínečné propuštění nebylo opakovaně vyhověno. Jan Skřipka zemřel ve vězení po mnohaletém pobytu dva dny před svými 62. narozeninami. V roce 2022 byla na jeho dům v rodné Horní Lidči umístěna vzpomínková tabulka Poslední adresy.

Koordinátorkou projektu Poslední adresa v České republice je:

Edita Jiráková, email: edita.jirakova@ustrcr.cz

Související: