18. ČERVENCE


● 2022: † Pavel Vošický

akademický malíř, politický vězeň a emigrant

foto archiv Petra Blažka

Pavel Vošický se narodil 11. května 1939 v Praze. V roce 1958 ukončil střední uměleckoprůmyslovou školu v Turnově, obor umělecké kovářství a zámečnictví. Patřil od mladí mezi odpůrce komunistického režimu. Když ve vojenské uniformě navštívil knihovnu Britského velvyslanectví, začala se o něj intenzivně zajímat Státní bezpečnost. Nasadila na něho své agenty-provokatéry, na základě čehož jej následně uvěznila a v roce 1959 odsoudila na 18 měsíců nepodmíněně za trestný čin pobuřování proti republice, ohrožení bojového ducha, hanobení spojeneckého státu a za útok proti skupinám obyvatelů, respektive urážky mezi vojáky. Díky amnestii prezidenta byl v roce 1960 z vězení propuštěn a vojenskou službu dosloužil u PTP. V roce 1969 úspěšně ukončil Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, obor kresleného a loutkového filmu. Ze země následně emigroval, v roce 1976 získal občanství Spojených států amerických. Později byl uměleckým ředitelem kampaně prezidentského kandidáta Jimmy Cartera. Od roku 1995 žil opět v Praze. V roce 2021 vydal autobiografickou knihu Tak kde jsou ti Američani? Zemřel ve věku 83 let 18. července 2022.

Související: