7. BŘEZNA


● 2007: † Bedřich Kopold

plukovník, čs. voják, politický vězeň

foto archiv www.valka.cz

Bedřich Kopold se narodil 10. srpna 1921 v Moravské Ostravě v židovské rodině. Po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava byl s dalšími Židy vyvezen na území nikoho mezi wehrmacht a Rudou armádou v Polsku. Využil tehdy ještě benevolentního přístupu Němců a utekl do SSSR. Pracoval v Donbasu a Střední Asii. Po vzniku čs. jednotky odešel do Buzuluku, kde se 24. února 1942 stal příslušníkem 1. čs. samostatného polního praporu. Zúčastnil se bitvy u Sokolova, poté působil jako osvětový důstojník 1. čs. samostatné brigády. Po válce vstoupil Bedřich Kopold do KSČ a patřil k blízkým spolupracovníkům Bedřicha Reicina. V padesátých letech byl odsouzen na 18 let, jeho manželka Jiřina byla s dětmi dva roky internována. Po propuštění pracoval sedm let jako horník v Železnorudných dolech v Chrustenicích u Prahy. V roce 1963 byl rehabilitován. Publikoval o čs. zahraničním odboji na východě za 2. světové války a holocaustu.


● 1909:  ⃰  Ryszard Siwiec

polský účetní, který se na protest proti okupaci Československa v roce 1968 zapálil

Petr Blažek: Ryszard Siwiec 1909–1968 (ÚSTR 2015)

Polský občan, který se 8. září 1968 na varšavském stadionu zapálil na protest proti srpnové okupaci Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy a účasti jednotek Polské lidové republiky na této invazi. Bylo mu 59 let. Ryszard Siwiec byl v roce 2001 posmrtně vyznamenán prezidentem České republiky Václavem Havlem Řádem Tomáše Garrigua Masaryka I. stupně. V roce 2006 získal Řád bílého dvojkříže třetí třídy od prezidenta Slovenské republiky Ivana Gašparoviče. Od roku 2008 je po Siwiecovi pojmenována ulice v Praze a v roce 2010 byl právě v ní odhalen jeho pomník.

Související: