František Mana (1910-1950)

Vážené dámy, vážení pánové, na tomto místě byly až dosud zveřejněny výstupy našeho projektu „Dokumentace popravených z politických důvodů (1948–1989)“, šlo zejména o stovky životopisných hesel. Texty jsme z webu Ústavu nyní stáhli proto, že projekt po sedmi letech dospěl do závěrečné fáze. Jsou hotová hesla i úvodní studie a připravuje se knižní vydání. Součástí této závěrečné fáze je také obsáhlá revize všech hesel, za sedm let se přece jen mohlo objevit něco nového. Zároveň začínají být hesla před tištěným vydáním standardně recenzována, což rovněž může vést k jejich úpravám. Abychom zabránili situaci, kdy budeme mít dvě verze hesel, jednu zveřejněnou na webu a druhou připravenou pro knižní vydání, rozhodli jsme se dočasně hesla z našich stránek stáhnout. Jsme si dobře vědomi toho, že dokumentace popravených z politických důvodů je hojně využívána. Proto po přechodnou dobu několika měsíců nabízíme možnost v naléhavých případech obrátit se s žádostí o informaci na jednu z řešitelek projektu Markétu Doležalovou: marketa.dolezalova@ustrcr.cz. Děkujeme Vám za pochopení!