Pozvánka na výstavu „Žatec ve Třetím odboji. Odbojová skupina Praha-Žatec“

Pozvánka na výstavu „Žatec ve Třetím odboji“ (Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci 25.5.2010)

Ústav pro studium totalitních režimů a Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci si Vás dovoluje pozvat na výstavu Žatec ve Třetím odboji. Odbojová skupina Praha–Žatec. Výstava, která popisuje jeden z nejtragičtějších příběhů Třetího, protikomunistického odboje, bude k vidění v Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci od 25. května 2010. Tématem výstavy je případ odbojové skupiny Praha-Žatec, která údajně plánovala ozbrojený převrat komunistického zřízení. Do příprav puče, který měl vypuknout 8. března 1949 v Praze za účasti několika vojenských posádek i civilních odbojových skupin z Prahy a okolí, bylo zapojeno přes 300 osob. Dodnes není spolehlivě objasněno, zda se skutečně jednalo o autentický plánovaný převrat nebo o provokaci ze strany Státní bezpečnosti a 5. oddělení Hlavního štábu Ministerstva národní obrany. Většina zapojených osob však za svou účast na přípravách zaplatila vysokými tresty odnětí svobody, pět z nich bylo dokonce popraveno. Výstava bude v Žatci probíhat do 22. srpna 2010.