Mezinárodní putovní výstava Totalita v Evropě

Výstava, která vznikla v rámci mezinárodního grantového projektu ÚSTR, představuje statistiku obětí nejtěžších zločinů fašismu/nacismu a komunismu 20. století z 12 dnešních států Evropské unie. Výstava je koncipována jako černé album, ve kterém je každému státu věnováno po jedné stránce pro totalitní režim, jeho oběti, některé hlavní zodpovědné činitele a jejich trestněprávní stíhání po pádu režimu. Součástí expozice je promítání krátkých dokumentárních filmů s tématikou zločinů totalitních režimů z různých evropských zemí. Výstava, na jejíž přípravě se podílely dvě desítky institucí a organizací sdružených v Platformě evropské paměti a svědomí, se obrací na širokou veřejnost; jejím záměrem je vzdělávat o zločinné povaze totalitních režimů i o provázanosti obou evropských totalit 20. století. Cílem je zvýšit povědomí o tomto neblahém společném evropském dědictví a o nutnosti hájit základní lidská práva, napomoci lepšímu porozumění mezi občany Evropy a napomoci zabránit možnému vzniku totalitní moci v budoucnosti. Projekt laskavě podpořily Mezinárodní visegrádský fond a Evropská komise z programu Evropa pro občany.

Vernisáže výstavy


Vernisáž mezinárodní putovní výstavy Totalita v Evropě (Praha, Právnická fakulta UK, 26.02.2013 )

Pozvánka na vernisáž výstavu Totalita v Evropě (Praha, Právnická fakulta UK, 26.02.2013 v 15 hodin) Na vernisáži dne 26. února 2013 vystoupil děkan Právnické fakulty pan prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů pan Mgr. Daniel Herman, prezident Platformy evropské paměti a svědomí pan Göran Lindblad a bývalá disidentka z Lotyšska, europoslankyně paní Sandra Kalniete, předsedkyně skupiny „Usmíření evropských dějin“ v Evropském parlamentu. Výstava se koná v rámci festivalu MENE TEKEL a potrvá do 8. 3. 2013.

Panelová diskuse Zabíjení na hranicích – zločin proti lidskosti

Pozvánka na panelovou diskusi (Praha, Právnická fakulta UK, 06.03.2013 v 16 hodin) Panelová diskuse na téma Zabíjení na hranicích – zločin proti lidskosti, kterou uspořádaly Platforma evropské paměti a svědomí a Spolek českých právníků Všehrd jako doprovodnou akci k výstavě, se uskutečnila dne 6. 3. 2013 od 16 hodin na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v místnosti č. 101. Jako panelisté vystoupili specialista na historii práva pan prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., odborník na mezinárodní právo pan prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., pan Václav Krbeček, oběť střelby na hranicích, a pan Miroslav Lehký, bývalý pracovník odboru vyšetřování ÚDV a předseda poradního kolegia ředitele ÚSTR. Diskusi moderoval novinář MfD pan Luděk Navara.

 

 


Vernisáž mezinárodní putovní výstavy Totalita v Evropě (Kranj, Slovinsko, 17.1. – 18.2.2013)

Kranj, Slovinsko, 17.1. – 18.2.2013 – Mezinárodní putovní výstava Totalita v Evropě byla dne 17. ledna 2013 slavnostně otevřena v Gorenjském muzeu ve městě Kranj, Slovinsko. Na zahájení vystoupili Dr. Andreja Valič Zver, ředitelka Studijního centra pro národní usmíření, Darko Jarc, zástupce starosty města Kranj, a Marija Ogrin, ředitelka Gorenjského muzea. Před zahájením výstavy se konal veřejný kulatý stůl na téma slovinské zkušenosti s totalitními režimy, kterého se účastnili významní slovinští historici Dr. Igor Grdina, Dr. Tamara Griesser Pečar, Dr. Andreja Valič Zver a Jože Dežman. Výstavu v Kranji shlédlo asi 2 500 návštěvníků, včetně školních tříd.


Zahájení mezinárodní putovní výstavy Totalita v Evropě (Bratislava, Divadlo Aréna, 17. září 2012 v 16.00 hod)

Pozvánka na mezinárodní putovní výstavu Totalita v Evropě (Bratislava, Divadlo Aréna, 17. září 2012 v 16.00 hod) Na vernisáži výstavy dne 17. září 2012 vystoupil ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů pan Daniel Herman, slovenský vládní zmocněnec pro občanskou společnost a správce Nadace Jána Langoše pan Filip Vagač, prezident Platformy evropské paměti a svědomí pan Göran Lindblad ze Švédska a ředitel Oddělení komunikace Agentury Evropské unie pro lidská práva FRA z Vídně pan Friso Roscam Abbing. Výstava v Bratislavě v Divadle Aréna byla k vidění do 11. října 2012

Kontakt:

Dr. Neela Winkelmannová, koordinátorka projektu Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, 130 00 Praha 3, Česká republika tel.: +420-221 008 318 neela.winkelmannova@ustrcr.cz


Ohlasy v médiích