Program letní školy moderních dějin 2010

 • Pořádají: Ústav pro studium totalitních režimů a Občanské sdružení PANT
 • Termín: 26. – 27. srpna 2010
 • Místo konání: Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Na Hradbách 27, Ostrava

Téma: Pozdní normalizace – pád komunismu

1. den

 • 9.00 – 9.15
  Úvod: (Petr Pánek, Kamil Činátl, Jaroslav Pinkas)
  • představení PANT, představení ÚSTR
  • prezentace produktů: např. nově vydaného DVD „1989. Listopad a cesta k němu“
 • 9.15 – 10.30
  Blok 1: Metodické inovace při výuce dějin normalizace (Kamil Činátl , Jaroslav Pinkas – ÚSTR, Marcel Mahdal – PANT)
  • jak učit o normalizaci
  • internet jako zdroj materiálu
  • práce s audiovizuálními ukázkami
  • možnosti projektového vyučování: Banální zlo normalizace
 • 10.30 – 12.00
  Blok 2: Pozdně normalizační společnost (Jaroslav Pinkas, Lukáš Lebduška – ÚSTR)
  • sociologické obrazy pozdně normalizační společnosti a transformace
  • proměny charakteru opozice v 80. letech
  • rodinná reflexe normalizace
 • 13.00 – 13.30
  Blok 3: Přechody od komunismu k demokracii v evropské perspektivě (Kamil Činátl, Lukáš Lebduška – ÚSTR)
  • rozpad východního bloku: středoevropské komparace
  • komparace českého a rumunského přechodu od komunismu
 • 13.30 – 15.00
  Blok 4: Reflexe přechodu k demokracii (Jaroslav Pinkas, Lukáš Lebduška – ÚSTR)
  • etická stránka transformace
  • normalizace a pop-kulturní paměť
 • 15.00 – 16.00
  Blok 5: Listopadová revoluce (Kamil Činátl, Jaroslav Pinkas – ÚSTR)
  • herci a jejich úloha v (pádu) komunismu
  • Občanské fórum a demonstrace: vztah „masy“ a „revolučních elit“
  • symboly a jejich relevance: mobilizující ikony: jaké symboly mobilizovaly veřejnost?

Večer bude připravena veřejně přístupná kulturně – vzdělávací akce se zajímavými hosty.

2. den

 • 9.00 – 10.45
  Blok 1: Média a revoluce (ÚSTR)
  • Projekce: Originální Videojournal 6: disk B: Reportáž ze Sametové revoluce (42 min.)
  • Média a manipulace: ideologické dezinterpretace historie (17. listopad a studentská současnost, „Fakta“)
 • 11.00 – 16.00
  Pracovní semináře věnující se metodice výuky a přípravě hodin dějepisu
 • Blok 2: Centrum a periferie (PANT)

  • Beseda s pamětníkem
 • Blok 3: Příprava hodin dějepisu moderně a inspirativně (Jiří Sovadina, Petr Šimíček, Marcel Mahdal, Jiří Hruška – PANT)

  • projekce dokumentárního filmu „Roztrhán za živa“
  • případ Harmutha Tautze – normalizace z jiného úhlu pohledu
  • tvorba interaktivní výukové prezentace do výuky dějepisu
  • práce s digitálním videem a jeho využití v hodinách dějepisu
  • literatura pro děti z doby normalizace
 • 16.00
  Závěr, vydání Osvědčení o absolvování seminářů