Národní identity ve škole – letní škola 2014

Pozvánka na letní školu 2014: Národní identity ve škole (Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7, 28.–29.08.2014)

Dvoudenní kurz pro učitele dějepisu a společenských věd na ZŠ a SŠ. Kapacita letní školy je naplněna. Letní škola je zdarma, účastníci si hradí dopravu a ubytování. Na závěr letní školy obdrží každý účastník certifikát o absolvování a řadu výukových materiálů.

 • Termín: 28.–29. srpna 2014
 • Místo konání: Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7
 • Doprava: tramvají 12, 14, 24 na zastávku Ortenovo náměstí, metrem (linka C) na zastávku Nádraží Holešovice (Zobrazit na mapě)
 • Kontaktní osoba: Mgr. Anna Macourková, anna.macourkova@ustrcr.cz, tel: 221 008 314

Kurz je akreditován MŠMT pod č. j. 17529/2014-1. Učitelé se v rámci letní školy seznámí se stávajícími vědeckými koncepty pojímání národní identity. Budou konfrontováni s demografickými a ekonomickými aspekty interkulturní výchovy a s důvody proč akceptovat změny národnostního a etnického složení ve třídách, k nimž bude v následujících letech docházet. Vedle konkrétních metodických postupů je kurs zaměřen na afektivní postoje a hodnoty učitelů a je zamýšlen jako prevence vůči xenofobiím.

Harmonogram

Pozvánka na filmový večer Proměny obrazu Romů v české popkultuře 1956–2011 (Praha, Kino Aero, 28. srpna 2014 od 20.30

1. den 9.00 – 21.30
 • 9.00 – 9.50 Demografický vývoj společnosti v českých zemích. Proměny etnického složení české společnosti ve 20. a 21. století, demografické trendy do roku 2050 (VR)
 • 9.50 – 10.40 Národní identita a memory studies (KČ)
 • 10.40 – 11.00 Coffee break
 • 11.00 – 11.45 „Ti druzí“: antropologické koncepty obrazu „toho druhého“ v současné české popkultuře (VJ)
 • 11.45 – 12.30 Historie, politika a popkultura. Proměny kozácké tradice v kinematografii tří států (JP)
 • 12.30 – 13.30 Oběd
 • 13.30 – 14.15 Komentovaná prohlídka výstavy „První linie“ (JR)
 • 14.15 – 15.30 Workshop (práce ve skupinách): formování národních stereotypů a jejich politické využití: analýza propagandistických plakátů (KČ+TV)
 • 15.30 – 15.45 Coffee break
 • 15.45 – 17.30 Workshop (práce ve skupinách): minority a majority v českých zemích ve 20. století. Práce s ikonografickými a audiovizuálními materiály (KČ+TV)
 • 20.30 – 21.30 Proměny obrazu Romů v české popkultuře 1956–2011 – tematický večer v kině Aero (Biskupcova 31, Praha 3)

Pozvánka na panelovou diskuzie Národní identity ve škole (Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7, 29.08.2014 od 13.00)

2. den 9.00 – 14.30
 • 09.00 – 10.30 Komentovaná prohlídka výstavy „Orient v Čechách? Židovští uprchlíci za první světové války“ v Galerii Roberta Guttmanna (U Staré školy 3, Praha 1) (ŽM)
 • Přesun do DOXu
 • 11.00 – 11.20 Coffee break
 • 11.20 – 12.20 Stereotypy a vzpomínání. Ingerence politiky a popkultury do traumatických vzpomínek pamětníků: Rwanda, Nanjing, jihoamerické junty (MŠ)
 • 12.20 – 12.40 Oběd
 • 13.00 – 14.30 Panelová diskuse: K jaké identitě má škola vychovávat? Potřebuje škola více hodnotové výchovy? Cítí učitelé potřebu hodnotové výchovy? Kdo stanoví parametry občanské výchovy? Diskutovat budou Pavel Košák, program Varianty, Člověk v Tísni, Romana Vylitová, ředitelka vzdělávání, Multikulturní centrum Praha, a Radek Kotlaba, Gymnázium Mladá Boleslav

Přednášející:

 • VR: Vojtěch Ripka (ÚSTR)
 • KČ: Kamil Činátl (ÚSTR, FF UK)
 • VJ: Václav Janoščík (FF UK)
 • TV: Tereza Vávrová (Antikomplex, o.s.)
 • ŽM: pracovníci Židovského muzea
 • JP: Jaroslav Pinkas (ÚSTR)
 • MŠ: Martin Šmok (USC Shoah Foundation)
 • JR: Jiří Raiterman (Centrum současného umění DOX)

(Aktualizováno: 26.8.2014)