Polská lidová republika

V přírůstcích archivního fondu Archivu bezpečnostních složek – Odbor pro mezinárodní styky federálního ministerstva vnitra bylo uchováno 43 českých a polských verzí protokolů o jednání delegací ministerstev vnitra ČSSR a PLR, 3 česko-ruské, 2 česko-slovensko-polské, po jedné polsko-ruské a česko-polsko-ruské, 8 výhradně ruských a po jedné české a slovensko-polské verze dokumentů o vzájemné spolupráci z let 1958–1989.

1958

 • Protokol o jednání mezi delegacemi ministerstva vnitra ČSR a PLR o aktuálních otázkách operativní spolupráce, Praha 14.–16. dubna 1958

1961

 • Protokol o jednání delegací ministerstva vnitra PLR a ministerstva vnitra ČSSR, Praha 5.–8. června 1961

1964

 • Zpráva o výsledcích a další spolupráci mezi ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra PLR, Varšava 8.–10. června 1964
 • Dohoda mezi ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra PLR o spolupráci na úseku Veřejné bezpečnosti, Varšava 10. června 1964

1967

1969

 • Zápis o jednání mezi delegacemi ministerstva vnitra ČSSR a ministerstva vnitra PLR, Varšava 20.– 21. května 1969
 • Úmluva mezi ministerstvy vnitra ČSR a SSR a ministerstvem vnitra PLR o výměnné lázeňské léčbě, Praha 9. května 1969, Bratislava 29. dubna 1969, Varšava 6. března 1969

1970

 • Úmluva uzavřená dne 3. prosince 1970 mezi ministerstvem vnitra PLR a ministerstvem vnitra ČSSR ve věci každoroční výměny rekreantů, Praha 4. prosince 1970

1971

 • Protokol z jednání mezi představiteli Kriminalistického ústavu VB Federální správy Veřejné bezpečnosti ministerstva vnitra ČSSR a Kriminalistického ústavu (Zakładu) Hlavního velitelství občanské milice ministerstva vnitra PLR o spolupráci na léta 1971–1972, Varšava 14.–19. června 1971
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou PLR o zřízení vládního utajeného telegrafního spojení mezi Prahou a Varšavou, Praha 23. dubna 1971
 • Pravidla o technické údržbě a používání vládního telegrafního utajeného spojení mezi Prahou a Varšavou, Praha 23. dubna 1971
 • Pravidla o technickém používání vládního telefonního utajeného spojení mezi Prahou a Varšavou, Praha 23. dubna 1971

1972

 • Protokol ke smlouvě z 3. prosince 1970 ve věci výměnné rekreace mezi ministerstvy vnitra ČSSR a PLR na rok 1972, Varšava 20. ledna 1972
 • Protokol o opatřeních mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra PLR v oblasti operativně bezpečnostního zajištění občanů PLR, přechodně zaměstnaných na území ČSSR, Praha 11. dubna 1972
 • Protokol o jednaní konaném ve dnech 17. a 18. 2. 1972 v Bratislavě, mezi představiteli zdravotnické služby ministerstva vnitra PLR a predstaviteli zdravotnické služby federálního ministerstva vnitra ČSSR, Bratislava 17.–18. února 1972
 • Zápis z jednání zástupců ministerstva vnitra PLR a federálního ministerstva vnitra ČSSR, týkající se výměny rekreantů pro rok 1973 a návrhů pro rok 1974, Praha 13.–15. listopadu 1972
 • Protokol o jednání týkající se vzájemné výměnné rekreace v roce 1973 mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra PLR, Praha 13.–15. listopadu 1972
 • Zpráva o dohodě a spolupráci mezi II. správou federálního ministerstva vnitra ČSSR a IV. správou ministerstva vnitra PLR, Varšava 24. ledna 1972
 • Protokol z I. konference hlavních hraničních zmocněnců ČSSR a PLR, která se uskutečnila ve dnech 4.–8. dubna 1972 v Tatranské Lomnici
 • Zápis z jednání zástupců Správy operativní techniky ministerstva vnitra PLR a Správy zpravodajské techniky federálního ministerstva vnitra ČSSR, Praha 17.–21. dubna 1972
 • Protokol o plánování, provádění a finanční úpravě vzájemné spolupráce mezi příslušnými orgány federálního ministerstva vnitra ČSSR a ministerstva vnitra PLR, Varšava 15. dubna 1972

1973

 • Dohoda o spolupráci mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra PLR, Tatranská Lomnica 21. září  1973
 • Protokol o jednání týkající se vzájemné výměnné rekreace v roce 1974 mezi ministerstvem vnitra PLR a federálním ministerstvem vnitra ČSSR, Varšava 15.–17. května 1973
 • Protokol o vzájemné výměně informací a materiálů mezi vedoucími orgány Institutu kriminalistiky Hlavní správy občanské milice PLR (IK HSOM) a Kriminalistického ústavu federální správy Věřejné bezpečnosti federálního ministerstva vnitra ČSSR (KÚVB), Praha 25.–28. dubna 1973
 • Protokol o jednání mezi delegacemi federálního ministerstva vnitra ČSSR a ministerstva vnitra PLR, Zakopané a Tatranská Lomnica 20.–21. zaří 1973
 • Protokol z jednání o výměnné lázeňské péči mezi ministerstvem vnitra PLR a ministerstvem vnitra ČSSR na rok 1974, Praha a Varšava, 22.–23. října 1973

1974

 • Protokol z II. konference hlavních hraničních zmocněnců ČSSR a PLR konané ve dnech 27.–29. května 1974 ve Varšavě
 • Protokol o spolupráci správy operativní techniky federálního ministerstva vnitra ČSSR a technického departmentu ministerstva vnitra PLR na léta 1974–1975, Varšava 11. května 1974
 • Protokol o jednání týkajícím se vzájemné výměnné rekreace v roce 1975 mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra PLR, Praha 18.–20. listopadu 1974
 • Protokol upravující vzájemnou výměnnou lázeňskou léčbu mezi zdravotnickou správou federálního ministerstva vnitra ČSSR a departmentem zdravotnictví a sociálních věcí ministerstva vnitra PLR, Praha 21. listopadu 1974

1975

 • Protokol o dalším rozvoji spolupráce departementu II. ministerstva vnitra PLR a II. správy federálního ministerstva vnitra ČSSR v letech 1975–1977, Praha a Varšava 26. listopadu 1975
 • Protokol o jednání týkajícím se vzájemné výměnné rekreace v roce 1976 mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra PLR, Varšava 3. prosince 1975
 • Protokol o jednání zástupců správy zpravodajské techniky ministerstva vnitra ČSSR a správy operativní techniky ministerstva vnitra PLR o spolupráci na léta 1976–1977, Praha 9. října 1975

1976

 • Protokol o jednání týkajícím se vzájemné výměnné rekreace v roce 1977 mezi ministerstvem vnitra PLR a federálním ministerstvem vnitra ČSSR, Praha 17. listopadu 1976
 • Protokol o vzájemné součinnosti a spolupráci mezi X. správou federálního ministerstva vnitra ČSSR a III. správou ministerstva vnitra PLR na léta 1976-1979, Praha 28. května 1976
 • Protokol upravující vzájemnou výměnnou lázeňskou léčbu mezi zdravotnickou správou federálního ministerstva vnitra ČSSR a departementem zdravotnictví a sociálních věcí ministerstva vnitra PLR, Praha 18. listopadu 1976

1978

 • Protokol o jednání zástupců technické správy a správy zpravodajské techniky ministerstva vnitra ČSSR a technického departmentu ministerstva vnitra PLR na léta 1978–1979, Varšava 2. března 1978
 • Protokol o jednání týkajícím se vzájemné výměnné rekreace v roce 1979–1980 mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra PLR, Varšava 14.–16. listopadu 1978
 • Protokol upravující vzájemnou výměnnou lázeňskou léčbu mezi zdravotnickou správou federálního ministerstva vnitra ČSSR a departmentem zdravotnictví sociálních věcí ministerstva vnitra PLR, Varšava 7.–9. listopadu 1978

1980

 • Protokol o jednání týkajícím se vzájemné výměnné rekreace v roce 1981–1982 mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra PLR, Náchod 2. prosince 1980

1982

 • Protokol o spolupráci mezi X. správou Sboru národní bezpečnosti ČSSR a III. správou ministerstva vnitra PLR na léta 1982–1985, Praha 7. prosince 1982, Varšava 3. listopadu 1982
 • Protokol o vzájemné výměnné lázeňské léčbě mezi zdravotnickou správou federálního ministerstva vnitra ČSSR a departmentem zdraví a sociálních věcí ministerstva vnitra PLR na léta 1983–1984, Varšava 18. listopadu 1982

1983

 • Dohoda o spolupráci mezi III. správou Sboru národní bezpečnosti – vojenskou kontrarozvědkou ČSSR a hlavní správou vojenské kontrarozvědky ministerstva národní obrany PLR na léta 1983–1987, Praha 8. června 1983, Varšava 28. června 1983
 • Plán spolupráce a vzájemné součinnosti mezi II. správou Sboru národní bezpečnosti ČSSR a departmentem II. ministerstva vnitra PLR na léta 1983–1988, Varšava 4. listopadu 1983

1984

 • Protokol o spolupráci mezi zpravodajskou správou Hlavní správy Pohraniční stráže a ochrany státních hranic ČSSR a zpravodajskou správou Vojsk ochrany pohraničí PLR v oblasti zpravodajského zabezpečení společných státních hranic, Praha 30. května 1984
 • Protokol o vzájemné výměnné léčbě mezi departmentem zdraví a sociálních věcí ministerstva vnitra PLR a zdravotnickou správou federálního ministerstva vnitra ČSSR na léta 1985–1986, Praha 21.–23. května 1984

1985

 • Protokol o jednání, týkající se vzájemné výměnné rekreace pro léta 1986–1987, Varšava 22.–25. dubna 1985
 • Protokol o jednání zástupců technického departmentu ministerstva vnitra PLR a technické správy ministerstva vnitra ČSSR na léta 1985–1986, 26. listopadu 1985
 • Protokol o spolupráci mezi VI. správou Sboru národní bezpečnosti ČSSR a správou techniky a BYREM „W“ ministerstva vnitra PLR na léta 1986–1988, Ostrava 27. listopadu 1985

1986

 • Protokol o spolupráci mezi X. správou Sboru národní bezpečnosti ČSSR a III. správou ministerstva vnitra PLR na léta 1986–1990, 24. dubna 1986
 • Protokol o vzájemné výměnné lázeňské léčbě mezi zdravotnickou správou federálního ministerstva vnitra ČSSR a departmentem zdraví a sociálních věcí ministerstva vnitra PLR na léta 1987–1988, Varšava 6. června 1986
 • Protokol o spolupráci mezi Krajskou správou Sboru národní bezpečnosti Ostrava ČSSR a sousedícími Vojvodskými správami Katovice, Bialsko-Biala a Opole ministerstva vnitra PLR na léta 1986–1987, Praha 13. října 1986, Varšava 10. září 1986
 • Protokol o spolupráci mezi Krajskou správou Sboru národní bezpečnosti Bánská Bystrica ČSSR a Vojvodskou správou Nový Sonč ministerstva vnitra PLR na léta 1986–1987, Praha 13. října 1986, Varšava 10. září 1986
 • Protokol o spolupráci mezi Krajskou správou Sboru národní bezpečnosti Košice ČSSR a Vojvodskými správami Krosno a Nový Sonč ministerstva vnitra PLR na léta 1986–1987, Praha 13. října 1986, Varšava 10. září 1986

1987

 • Protokol o jednání zástupců technického departmentu ministerstva vnitra PLR a technické správy ministerstva vnitra ČSSR na léta 1987–1988, 10. dubna 1987
 • Protokol o vzájemné výměnné rekreaci pro léta 1988–1989 mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra PLR, Praha 7.–9. dubna 1987
 • Dohoda o spolupráci mezi III. správou Sboru národní bezpečnosti – vojenskou kontrarozvědkou ČSSR a hlavní správou vojenské kontrarozvědky ministerstva národní obrany PLR na léta 1988–1992, Praha 12. listopadu 1987

1988

 • Plán spolupráce mezi XI. správou Sboru národní bezpečnosti ČSSR a V. departmentem ministerstva vnitra PLR, Praha 7. března 1988, Varšava 26. ledna 1988
 • Protokol o jednání zástupců technického departmentu ministerstva vnitra PLR a správy zpravodajské techniky správy ministerstva vnitra ČSSR na léta 1989–1990, 6. prosince 1988
 • Protokol o spolupráci Byra „B“ ministerstva vnitra PLR a správy operativní techniky ministerstva vnitra ČSSR na léta 1989–1990, 1988

1989

 • Protokol o vzájemné výměnné rekreaci pro léta 1990–1991 mezi federálním ministersvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra PLR, Varšava 24.–26. října 1989