PREJZA, Václav (21. 6. 1903 Roudnice nad Labem – ?)

zaměstnanec ČSD, člen odbojové skupiny Františka Zajíčka Syn Václava Prejzy a Marie, rozené Bubeníčkové. Otec byl zaměstnán jako technický úředník cukrovaru v Roudnici nad Labem. Václav Prejza ml. po dokončení reálného gymnázia vystudoval hospodářskou školu. V roce 1922 absolvoval jednoletý kurz u Československých státních drah. Od roku 1923 pracoval jako výpravčí. V době okupace byl zaměstnán jako zástupce přednosty stanice v Praze Vršovicích. Po skončení druhé světové války byl přemístěn do Ústí nad Labem, kde opět vykonával funkci zástupce přednosty stanice. V roce 1951 byl zařazen na práci dispečera. V době první republiky byl členem agrární agrární, v roce 1949 vstoupil do ČSNS. V. Prejza byl ženatý a měl dceru. Václav Prejza byl od roku 1949 členem odbojové skupiny Františka Zajíčka, která působila v letech 1949–1953 v okolí Ústí nad Labem. F. Zajíčka znal velmi dobře ze zaměstnání. V roce 1949 se mu F. Zajíček svěřil, že chce zahájit odbojovou činnost proti komunistickému režimu. Plánoval sabotážní akce, převážně přerušování železničních tratí a elektrického vedení. V. Prejza shromažďoval zbraně a střelivo. Pomáhal ukrýt výbušninu, která byla použita k sabotážím na železnici. Pomáhal F. Zajíčkovi formulovat zprávy o situaci v ČSR, které měly být zasílány do zahraničí. Informoval ho o dopravě v okolí Ústí nad Labem. Podílel se na rozšiřování letáků. Václav Prejza byl zatčen 4. května 1953. Byl obviněn z trestných činů velezrady a vyzvědačství. Byl souzen v politickém procesu Zajíček František a spol., který se konal 30. –31. dubna 1954 v Ústí nad Labem. Byl odsouzen k trestu odnětí svobody na doživotí, konfiskaci majetku a ztrátě občanských práv. Byl vězněn v Leopoldově, Praze a Litoměřicích. Podmínečně byl propuštěn na amnestii prezidenta republiky v květnu 1960. Po svém propuštění na svobodu byl zaměstnán jako šatnář. Ke konci života žil v domově důchodců ve Šluknově. Odsouzení v procesu „Zajíček František a spol.“ byli rehabilitováni v roce 1990.

Prameny:

  • ABS, f. Inspekce ministra vnitra, A 8/1, inv. č. 504.
  • ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-890 Ústí nad Labem.
  • NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, nezpracováno, osobní spis Václava Prejzy.
  • SOA Litoměřice, f. Krajský soud Ústí nad Labem 1953–1960, kart. 110, T 16/54.

Literatura:

  • HONZÍKOVÁ, Miluše: Politické procesy 50. let. Krajský soud v Liberci 1953–1954. Diplomová práce, Technická univerzita v Liberci, Liberec 2006.
  • HONZÍKOVÁ, Miluše – KAISER, Vladimír: In memoriam František Zajíček: 1896–1954. K příležitostí odhalení pamětní desky na nádraží Ústí nad Labem-západ 24. února 2006. Město Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2006.

-kj-