PLECHÁČ, Josef (23. 8. 1907 Čistá, okres Nová Paka – ?)

majitel tkalcovny, úředník a člen ilegální skupiny souzené jako „Lampa Václav a spol.“ Narodil se v rodině zemědělského dělníka Bedřicha Plecháče a Kateřiny, rozené Ulrychové. Po vychození obecné, měšťanské a obchodní školy nastoupil jako praktikant do tkalcovny v Nové Pace, kde od roku 1927 zastával místo vedoucího. V letech 1928–1929 se stal majitelem tkalcovny v Horkách u Staré Paky. Později vlastnil tkalcovnu v Podolí u Semil, kde po znárodnění v roce 1948 zůstal jako technický vedoucí až do dubna následujícího roku. Následně působil jako vedoucí plánovacího odboru n. p. Mnichotex v Mnichově Hradišti a brigádník nově se tvořícího n. p. Otavan v Třeboni. Od roku 1935 respektive 1945 byl členem ČSNS. V letech 1938–1945 byl starostou a dva poválečné roky předsedou MNV obce Horka u Staré Paky. V letech 1945–1946 zastával funkci místopředsedy a průmyslového referenta ONV v Jilemnici. Již od konce války se Josef Plecháč znal s poválečným předsedou MNV v Jilemnici Josefem Zemanem, kterému v říjnu 1948 pomohl k ilegálnímu odchodu do zahraničí. Po návratu Zemana do ČSR s ním již jako s kurýrem CIC navázal opakovaně styk a rovněž finančně i materiálně podporoval jeho manželku, která zůstala v ČSR. K zatčení Plecháče došlo 23. prosince 1951, následovalo vyšetřování v Liberci. Hlavní líčení Státního soudu se konalo ve dnech 8.–10. července 1952 v Liberci. Soudnímu senátu předsedal Karel Bautz, státní prokuraturu zastupoval JUDr. Pavel Barbaš. Plecháč byl v rámci skupiny „Lampa Václav a spol.“ odsouzen pro trestné činy velezrady a vyzvědačství k doživotnímu těžkému žaláři, konfiskaci veškerého majetku a k trestu odnětí občanských práv navždy. Nejvyšší soud v Praze 21. října 1952 zamítl jeho žádost o odvolání a potvrdil původní rozsudek. Prošel věznicemi v Leopoldově a ve Valdicích. V roce 1955 mu byl trest snížen na 25 let těžkého žaláře. Podmínečně propuštěn byl na rozsáhlou amnestii prezidenta republiky v květnu 1960. Dne 28. září 1990 byl Krajským soudem v Hradci Králové plně rehabilitován.

Prameny:

  • ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-512 Liberec.
  • NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, nezpracováno, osobní spis Josefa Plecháče.
  • NA, f. Státní soud Praha, nezpracováno, sp. zn. 3 Ts I 48/52.

-jin-