NOVÁK, Jan (25. 11. 1898 Malechovice, okres Mnichovo Hradiště – ?)

úředník, člen ilegální skupiny souzené jako „Lampa Václav a spol.“ Syn rolníka Jana Nováka a Marie, rozené Podzimkové. Po absolvování tří ročníků měšťanské školy v Sobotce začal vypomáhat rodičům v hospodářství. V roce 1929 se oženil a začal s manželkou samostatně hospodařit. V letech 1932–1941 pracoval jako pomocná síla v zahradnictví v Košťálově. Až do konce okupace působil tamtéž jako plavčík. Po válce se stal správcem hotelu ve Špindlerově Mlýně. V roce 1948 se s rodinou přestěhoval do Vrchlabí, kde zastával úřednické místo v mlékárně. Byl dlouholetým členem Sokola. Za první republiky byl organizován v Republikánské straně zemědělského a malorolnického lidu (agrární straně), za kterou zastával funkci předsedy místní osvětové komise v Košťálově. V roce 1946 vstoupil do ČSNS. Po navázání kontaktu s kurýrem Josefem Zemanem byl Jan Novák pověřen vytvořením okruhu osob, které měly získávat a shromažďovat zpravodajsky významné informace a předávat je prostřednictvím mrtvé schránky. Aktivity zahraničního odboje podporoval i finančně. K zatčení Nováka došlo 21. února 1952. Vyšetřovací vazbou prošel v Liberci. Hlavní líčení Státního soudu Praha se konalo ve dnech 8.–10. července 1952 v Liberci. Soudnímu senátu předsedal Karel Bautz, státní prokuraturu zastupoval JUDr. Pavel Barbaš. Novák byl v rámci skupiny „Lampa Václav a spol.“ odsouzen pro trestné činy velezrady a vyzvědačství k 22 letům těžkého žaláře, konfiskaci veškerého majetku a k trestu odnětí občanských práv navždy. Prošel věznicemi v Leopoldově a ve Valdicích. Podmínečně byl propuštěn na rozsáhlou amnestii prezidenta republiky v květnu 1960. Dne 28. září 1990 byl Krajským soudem v Hradci Králové plně rehabilitován.

Prameny:

  • ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-512 Liberec.
  • NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, nezpracováno, osobní spis Jana Nováka.
  • NA, f. Státní soud Praha, nezpracováno, sp. zn. 3 Ts I 48/52.

-jin-