KUČERA, Jaroslav (16. 1. 1921 Záboří, okres Vysoké Mýto – ?)

hajný, člen severočeské odbojové organizace Josefa Kulhánka Syn Josefa Kučery a Blaženy, rozené Loučkové. Otec pracoval jako hajný, matka byla v domácnosti a starala se o čtyři děti. Po ukončení školní docházky se Jaroslav Kučera stal lesnickým praktikantem a poté hajným. Za okupace byl odsouzen k trestu odnětí svobody na osm měsíců za nepovolený prodej dřeva. Byl členem odbojové skupiny Vela. Po skončení druhé světové války pracoval jako zemědělský dělník. Následně byl zaměstnán jako hajný v Rumburku a později v Heřmanicích. Oženil se s Anežkou Bartošovou, se kterou měl dvě děti. Jaroslav Kučera byl členem odbojové organizace Josefa Kulhánka, která působila v letech 1948–1952 v okolí Jablonného v Podještědí. Společně s Kulhánkem zřídil na státní hranici u Zámeckého vrchu mrtvou schránku, pomocí které byly do zahraničí předávány informace o hospodářské a politické situaci v ČSR. Připravoval sabotážní činnost, konkrétně zapalování stohů slámy, přerušení elektrického vedení či destrukci železničních tratí. Žádnou z akcí ale nestihl uskutečnit. Jaroslav Kučera byl zatčen 27. září 1952. Byl obviněn z trestných činů velezrady a vyzvědačství. Souzen byl v procesu „Josef Kulhánek a spol.“, který se konal před Krajským soudem v Liberci 7. a 8. září 1953. Byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 25 let, finančnímu trestu, konfiskaci majetku a ztrátě občanských práv. J. Kučera byl vězněn ve věznici na Mírově. Byl podmínečně propuštěn na amnestii prezidenta republiky v květnu 1960, rehabilitován byl rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem v roce 1969.

Prameny:

  • ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V – 557 Ústí nad Labem.
  • NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, nezpracováno, osobní spis Jaroslava Kučery.
  • SOA Litoměřice, f. Krajský soud Ústí nad Labem 1953–1960, kart. 163, T11/60.

Literatura:

  • HANZLOVÁ, Gabriela: Politické procesy u Krajského soudu v Liberci v roce 1953. Kauzy Josef Kulhánek a spol. a Josef Musil a spol. Diplomová práce, Technická univerzita v Liberci, Liberec 2009.
  • MLÁDKOVÁ, Barbora: Politické procesy 50. let. Krajský soud v Liberci 1953–1954. Diplomová práce, Technická univerzita v Liberci, Liberec 2005.

-kj-