Kožený Jan a spol.

politický proces se členy ilegální skupiny z Meziříčka Počátky šestičlenné ilegální skupiny, později označené jako „Kožený Jan a spol.“, spadají do jara 1949. Skupina vznikla okolo Jana Zemana, Jana Koženého a Josefa Vávry. Členové skupiny, která se vytvořila v obci Meziříčko, se opakovaně scházeli a plánovali zastrašovací akci proti funkcionářům KSČ a MNV z Chlumku na okrese Velké Meziříčí. Inspirací pro ně byly podobné akce proti představitelům lidové správy a KSČ ve žďáreckém okrese. Pro zvýšení odstrašujícího účinku byla akce připravována jako ozbrojená, k čemuž měly posloužit i dva ilegálně držené samopaly. Z důvodů zatčení několika členů skupiny však akce nebyla realizována. Jan Zeman, Jan Kožený a Josef Zeman byli zatčeni v den plánované akce 14. května 1949. Zbylí tři členové byli vzati do vyšetřovací vazby 15. a 18. května téhož roku. Vyšetřování probíhalo v Jihlavě. Hlavní líčení Státního soudu v Praze-oddělení Brno se skupinou „Kožený Jan a spol.“ se konalo ve Velkém Meziříčí ve dnech 29. až 30. listopadu 1949. Soudnímu senátu předsedal JUDr. Jaroslav Horňanský. K nejvyšším trestům na doživotí byli odsouzeni Jan Zeman a Jan Kožený. Ostatním odsouzeným byly vyměřeny tresty v rozpětí od deseti do pětadvaceti let. Výši trestů u odsouzených potvrdil 19. dubna 1950 Nejvyšší soud.

Prameny:

  • ABS, f. Vyšetřovací spisy, arch. č. V-1418 Brno.
  • NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, nezpracováno, osobní spis Jana Koženého, Josefa Vávry, Jana Zemana a Josefa Zemana.
  • NA, f. Státní prokuratura Brno, nezpracováno, sp. zn. Pst II 581/49.

-jin-