KNOTEK, František (7. 1. 1920 Roudnice nad Labem – ?)

krajský tajemník ČSL, člen odbojové organizace Kotva Syn Františka Knotka a Anny, rozené Hájkové. Otec byl zaměstnán jako tajemník berní správy. Po ukončení obecné školy navštěvoval reálné gymnázium v Náchodě. Po zabrání Sudet v roce 1938 se odstěhoval do Prahy, kde v roce 1939 maturoval. Následně vystudoval arcibiskupský seminář v Praze. V době okupace byl totálně nasazen v Horním Slezsku. V roce 1944 onemocněl, což mu umožnilo vrátit se do Roudnice nad Labem, kde byl zaměstnán jako učitel náboženství. Po skončení druhé světové války byl přijat na PF UK, kterou v roce 1948 ukončil. V dalším studiu mu bylo zabráněno. Od roku 1948 vyučoval náboženství na měšťanské škole v Roudnici nad Labem. Od roku 1947 zastával funkci okresního politického tajemníka ČSL v Roudnici nad Labem. V roce 1950 se stal krajským politickým tajemníkem ČSL v Ústí nad Labem. Knotek byl ženatý s Alenou Dvořákovou, se kterou měl dceru. František Knotek se v polovině roku 1949 stal členem odbojové organizace Kotva, která působila v okolí Ústí nad Labem. Řídil se instrukcemi, které dostával od Milana Skalického. Ten ho pověřil vybudováním pobočky odbojové skupiny v Roudnici nad Labem. Podle vyšetřovatelů získal od agentů CIC lahvičky s nakažlivými chorobami slintavkou a kulhavkou, které měl rozšiřovat, aby poškodil národní hospodářství. Toto tvrzení v protokolu vedeném v roce 1956 v rámci obnovy řízení popřel. Uvedl, že na něm byla výpověď vynucena za pomoci fyzického násilí. Poskytoval Skalickému informace o hospodářské a politické situaci v kraji, které byly následně pomocí vysílačky předávány do zahraničí. Knotek byl zatčen 7. února 1953. Spolu s dalšími zatčenými byl vyšetřován v rámci akce Ohře. Vzhledem k rozporům ve výpovědích obviněných bylo rozhodnuto o zostření vyšetřovacích metod. Vyšetřovaní byli nuceni celé hodiny chodit, a když nedodrželi tempo chůze, byli politi vodou. Byli vězněni v temnici a nesměli spát. Výslechy probíhaly celý den a noc. F. Knotek byl obviněn z trestného činu velezrady a vyzvědačství. Byl souzen spolu s dalšími sedmi muži v procesu „Milan Skalický a spol.“, který se konal 15.–16. prosince 1953 před Krajským soudem v Ústí nad Labem. Knotek byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 25 let, finančnímu trestu, konfiskaci majetku a ztrátě občanských práv. Byl vězněn v Mostě, Litoměřicích, Praze, Valdicích, Uherském Hradišti a Ostrově nad Ohří. Odsouzení v procesu „Milan Skalický a spol.“ podali žádost o obnovu trestního řízení, které bylo v roce 1958 vyhověno. Krajský soud Ústí nad Labem rozhodl 21. února 1958, že obvinění jsou vinni z trestného činu spolčení k velezradě. Knotek byl odsouzen k trestu odnětí svobody na dvanácti let. Podmínečně propuštěn na svobodu byl na základě amnestie prezidenta republiky v roce 1962. K plné rehabilitaci F. Knotka došlo 16. července 1990.

Prameny:

  • ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-872 Ústí nad Labem.
  • NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, nezpracováno, osobní spis Františka Knotka.
  • SOA Litoměřice, f. Krajský soud Ústí nad Labem 1953–1960, kart. 101, T37/53.

Literatura:

  • HONZÍKOVÁ, Miluše: Politické procesy 50. let – Krajský soud v Liberci 1953–1954. Diplomová práce, Technická univerzita v Liberci, Liberec 2006.

-kj-