Kanadské listy (Hlas nových)

časopis Klubu nových přistěhovalců českého a slovenského původu v Kanadě Původně cyklostylované periodikum vydával od roku 1966 v Torontu Mirko Janeček pod pseudonymem Jan Doubrava. Časopis byl zprvu vydáván jako čtrnáctideník, od roku 1968 jako měsíčník. Od ledna 1973 vycházel pod názvem Kanadské listy. Z původního nákladu 200 výtisků se po roce 1989 náklad vyšplhal až na 2500. Původní i převzaté texty se často věnovaly druhému i třetímu odboji. Kanadské listy se postupem času staly jedním z nejvýznamnějších exilových periodik, přinášely množství biografických údajů o účastnících druhého i třetího odboje. Do časopisu přispívali například Velen Fanderlik, Jozef Lettrich a Petr Zenkl. Na konci roku 2008 M. Janeček vydávání Kanadských listů ukončil. Posledním číslem se tak po 42 letech stala tzv. Ročenka Kanadských listů.

Literatura:

  • Kanadské listy (Hlas nových), Mirko Janeček, Toronto (Mississauga) 1966–2008.
  • Ročenka Kanadských listů 2009, Mirko Janeček, Mississauga 2009.
 
  • FORMANOVÁ, Lucie – GRUNTORÁD, Jiří – PŘIBÁŇ, Michal: Exilová periodika. Katalog periodik českého a slovenského exilu a krajanských tisků vydávaných po roce 1945. Nakladatelství Ježek ve spolupráci s Libri prohibiti, Praha 1999, s. 102–103.

-jin-