Kala Jiří a spol.

politický proces se členy ilegální organizace působící na Neratovicku Původně sedmadvacetičlenná ilegální skupina, která byla souzena v rámci tří politických procesů. V procesu proti skupině „Kala Jiří a spol.“ bylo souzeno devět osob. Počátek činnosti ilegální skupiny na Neratovicku spadá do poloviny roku 1948. Jejími zakladateli byli Jiří Kala a Ing. Lubor Svoboda, kteří začali s rozmnožováním a kolportováním ilegálních tiskovin. Další činnost této skupiny spočívala v zastrašování představitelů státní správy a KSČ – konkrétně předsedy MNV v Korycanech –, v ilegálním ozbrojování nebo v odstraňování propagandistických vývěsných skříněk KSČ. Někteří členové skupiny se účastnili i útoku na sekretariát KSČ v Neratovicích, kam vhodili láhev se slzotvorným plynem. K zatýkání členů ilegální skupiny došlo na přelomu dubna a května 1949. Hlavní líčení Státního soudu Praha se skupinou „Kala Jiří a spol.“ se konalo 26.–27. srpna 1949 v Mělníce. Soudní senát zasedal ve složení JUDr. Jaroslav Novák (předseda), mjr. Stejskal a JUDr. Evžen Patzák (soudci z povolání), Anna Součková a kpt. Sedláček (soudci z lidu); žalobu zastupoval prokurátor JUDr. Karel Čížek. K nejvyššímu trestu na doživotí byl odsouzen Jiří Kala. Ostatním odsouzeným byly vyměřeny tresty v rozpětí od čtyř do pětadvaceti let těžkého žaláře. Vynesené tresty byly 21. června 1950 potvrzeny i Nejvyšším soudem. Dne 24. června 1993 byli členové skupiny z rozhodnutí Krajského soudu v Praze plně rehabilitováni.

Prameny:

  • ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-5414 MV.
  • NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, nezpracováno, osobní spis Jiřího Kaly a Jiřího Schneiberga.
  • NA, f. Státní soud Praha, nezpracováno, sp. zn. Or I 1070/49.

Filmové, televizní a rozhlasové dokumenty. Video a audiozáznamy:

  • Zvukový záznam rozhovoru s Jaromírem Stojanem na portálu Paměti národa (www.pametnaroda.cz).

-jin-