KALA, Jiří (20. 3. 1929 Brno)

chemik, vedoucí ilegální skupiny souzené jako „Kala Jiří a spol.“ Syn Jiřího Kaly a Marie, rozené Vintrové. Po absolvování pěti tříd obecné a třech tříd měšťanské školy v Rájci nad Svitavou odešel studovat chemii na průmyslovou školu v Brně. Od roku 1947 až do svého zatčení byl zaměstnán ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Neratovicích jako chemik. Od roku 1946 byl řadovým členem ČSNS v Doubravicích nad Svitavou. Bezprostředně po únoru 1948 se Kala rozhodl pracovat proti nově nastolenému komunistickému režimu. Jeho činnost spočívala v rozmnožování a kolportování ilegálních tiskovin, v zastrašování představitelů státní správy a KSČ – konkrétně předsedy MNV v Korycanech. Rovněž se podílel na získávání zbraní a poškození sekretariátu KSČ v Neratovicích, kam společně s dalšími členy ilegální skupiny vhodil láhev se slzotvorným plynem. K zatčení Kaly došlo 1. května 1949. Státní soud Praha se skupinou „Kala Jiří a spol.“ se konal 26.–27. srpna 1949 v Mělníce. Soudnímu senátu předsedal JUDr. Jaroslav Novák, státní prokuraturu zastupoval JUDr. Karel Čížek. Za zločiny velezrady, krádeže, vydírání, veřejného násilí zlomyslným konáním, veřejného násilí zlomyslným poškozením, poškození cizího majetku, nedokonaného žhářství a přestupek zlomyslného poškození cizího majetku byl Jiří Kala odsouzen k doživotnímu těžkému žaláři, peněžitému trestu ve výši 50 000 Kčs, konfiskaci veškerého majetku a odnětí občanských práv po dobu deseti let. V květnu 1951 nastoupil trest v plzeňské věznici na Borech, prošel i věznicemi v Leopoldově a ve Valdicích. V roce 1953 mu byl trest snížen na 25 let těžkého žaláře. Z rozhodnutí Okresního soudu v Jičíně byl 1. října 1963 podmínečně propuštěn na zkušební dobu sedmi roků. Dne 27. března 1991 jej Krajský soud Praha rehabilitoval, ale zároveň mu ponechal zbytkový trest ve výši pět let. Plně rehabilitován byl 24. června 1993.

Prameny:

  • ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-5414 MV.
  • NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, nezpracováno, osobní spis Jiřího Kaly.
  • NA, f. Státní soud Praha, nezpracováno, sp. zn. Or I 1070/49.

-jin-