Hlas Československa

měsíčník vydávaný v USA exilovou Radou svobodného Československa

Časopis vycházející v tištěné podobě ve Washingtonu v letech 1951–1955 redigovali bývalý diplomat Juraj Slávik a politik Matej Josko. Obsahem byly politické komentáře a zprávy, informace z exilového prostředí, provolání a stanoviska Rady svobodného Československa a projevy jejích představitelů (rubriky Kronika, Přehled tisku o čs. věcech, Obzor kulturní, Obzor sociální, Obzor zahraničně-politický, Obzor hospodářský). Časopis vycházející díky finančním dotacím amerického ministerstva zahraničních věcí pro RSČ se nestal informačním kanálem stmelujícím a zastřešujícím exil, tak jako se RSČ nestala zastřešující exilovou organizací. Prezentované postoje byly kritizovány početnou opozicí, k celkové úrovni časopisu se vyjádřil s despektem dokonce i jeden z prominentních členů RSČ, novinář Ferdinand Peroutka. Mezi přispěvatele patřili např. Bohumír Bunža, Vratislav Bušek, Josef Dieška, Ladislav Feierabend, Velen Fanderlig, Adolf Klimek, Vladimír Krajina, Jozef Lettrich, Josef Macek, Otakar Machotka, Adolf Mokrý, Štefan Osuský, Ján Papánek, Ferdinand Peroutka, Adolf Procházka, Hubert Ripka, Mirko Sedlák, Petr Zenkl.

Literatura:

  • Hlas Československa. Rada svobodného Československa, Washington 1951–1955.
 
  • FORMANOVÁ, Lucie – GRUNTORÁD, Jiří – PŘIBÁŇ, Michal: Exilová periodika. Katalog periodik českého a slovenského exilu a krajanských tisků vydávaných po roce 1945. Nakladatelství Ježek ve spolupráci s Libri prohibiti, Praha 1999, s. 266.
  • RAŠKA, Francis: Opuštění bojovníci. Historie Rady svobodného Československa 1949–1961. Academia, Praha 2009.

-jach-