DLABOLA, Jaroslav (22. 1. 1915 Jablonec nad Jizerou – ?)

úředník a člen ilegální skupiny souzené jako „Lampa Václav a spol.“ Syn textilního dělníka Jaroslava Dlaboly a Františky, rozené Pavlíčkové. Otec zemřel ještě před jeho narozením a matka se v roce 1920 znovu provdala za malíře pokojů a natěrače Svatopluka Čivrného. Po měšťanské škole absolvoval dvouletou obchodní školu v Hradci Králové. Až do roku 1945 byl na různých místech zaměstnán jako pomocný dělník. Po válce pracoval v obchodě s barvami u svého nevlastního otce. Po znárodnění obchodu byl zaměstnán jako úředník v n. p. Tofa v Jablonci nad Jizerou. Záporný postoj Dlaboly ke komunistickému režimu zásadně ovlivnilo znárodnění rodinného obchodu. Spolu s Bohuslavem Šírem proto oslovil Josefa Zemana, který v říjnu 1948 uprchl do Německa a jako kurýr CIC přecházel z Německa do ČSR, a nabídl mu spolupráci. Po osobních schůzkách opakovaně Zemanovi prostřednictvím jeho manželky a mrtvých schránek dodával informace zpravodajského charakteru. Dne 31. ledna 1952 byl Dlabola zatčen, následovalo vyšetřování v Liberci. Hlavní líčení Státního soudu Praha se konalo ve dnech 8.–10. července 1952 v Liberci. Soudnímu senátu předsedal Karel Bautz, státní prokuraturu zastupoval JUDr. Pavel Barbaš. Dlabola byl v rámci skupiny „Lampa Václav a spol.“ odsouzen pro trestné činy velezrady a vyzvědačství k 23 letům těžkého žaláře, konfiskaci veškerého majetku a k trestu odnětí občanských práv na dobu deseti let. Během výkonu trestu prošel věznicí ve Valdicích a uranovými pracovními tábory na Jáchymovsku. Podmínečně propuštěn byl na rozsáhlou prezidentskou amnestii v květnu 1960. Jako v případě několika dalších odsouzených z procesu „Lampa Václav a spol.“ rozhodl v září 1972 Krajský soud v Hradci Králové o zamítnutí soudní rehabilitace Jaroslava Dlaboly. Plně rehabilitován tak byl až v září 1990.

Prameny:

  • ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-512 Liberec.
  • NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, nezpracováno, osobní spis Jaroslava Dlaboly.
  • NA, f. Státní soud Praha, nezpracováno, sp. zn. 3 Ts I 48/52.

-jin-