Demokracie v exilu

dvouměsíčník vydávaný v SRN křesťanskými demokraty v exilu

Časopis Hnutí křesťanských demokratů v exilu vycházel v letech 1955–1992 (do roku 1959 jako měsíčník, poté občasník, čtvrtletník a od roku 1966 jako dvouměsíčník) v tištěné podobě a po celou dobu ho vydával a redigoval Jaroslav Kusý. Některá čísla přinášela i slovenské příspěvky a vycházela se slovenským názvem Demokrácia v exile. Orientace časopisu byla blízká Československé straně lidové v exilu, s její linií se neztotožňovalo České křesťansko-demokratické hnutí v exilu vedené Simeonem Ghelfandem a Josefem Kalvodou. Obsahem byly komentáře domácí i zahraniční politiky a exilového života, články zabývající se historií a křesťanskou tradicí (rubriky Kronika třetího exilu, Křesťané bojující, Lístky z domova, Orel, Sokol). V 50. letech vycházely články dokumentující aktivity českého poúnorového exilu (Krajanská Amerika v třetím čs. odboji, č. 6/1956, rubrika Úvahy o kulturní kronice exilu). V 70. letech se objevovaly polemiky s levicově orientovanou posrpnovou exilovou vlnou. V roce 1975 vyšlo jubilejní číslo věnované dvacátému výročí vzniku časopisu. Mezi přispěvatele patřili vedle Kusého např. Ivo Ducháček, Antonín Kratochvil, Rudolf Krempl (pod pseudonymem V. Portáš), Jan Kuncíř, Adolf Procházka, Antonín Strnad, Karel Vrána (pod pseudonymem Pavel Želivan).

Literatura:

  • Demokracie v exilu. Jaroslav Kusý, Mnichov 1955–1992.
 
  • FORMANOVÁ, Lucie – GRUNTORÁD, Jiří – PŘIBÁŇ, Michal: Exilová periodika. Katalog periodik českého a slovenského exilu a krajanských tisků vydávaných po roce 1945. Nakladatelství Ježek ve spolupráci s Libri prohibiti, Praha 1999, s. 323.
  • KALVODA, Josef: Z bojů o zítřek. I. díl. Moravia Publishing, Toronto 1995, s. 214–215.

-jach-