Demokracie a socialismus

občasník vydávaný ve Velké Británii exilovými sociálními demokraty

Časopis Ústředního výkonného výboru Československé sociální demokracie v exilu byl vydáván v letech 1950–1964, redigovali jej Adolf Mokrý a Václav Holub. Vycházel jako rozmnožený strojopis první dva roky jako měsíčník a poté nepravidelně. Obsahem byly informace o domácí a exilové situaci a o historii československé sociální demokracie. Mezi přispěvatele patřili vedle uvedených např. Vilém Bernard, Wolfgang Brügel, Čestmír Ješina, Karel Lisický, Josef Macek, Václav Majer, František Němec, Mirko Sedlák.

Literatura:

  • Demokracie a socialismus. List Československé sociální demokracie. Ústřední výkonný výbor Československé sociální demokracie v exilu, Londýn 1950–1964.
 
  • FORMANOVÁ, Lucie – GRUNTORÁD, Jiří – PŘIBÁŇ, Michal: Exilová periodika. Katalog periodik českého a slovenského exilu a krajanských tisků vydávaných po roce 1945. Nakladatelství Ježek ve spolupráci s Libri prohibiti, Praha 1999, s. 323.
  • HOLUB, Václav: Vítězství i prohry. Život na pozadí 20. století. Vlastním nákladem, Londýn 1997.
  • HRUBÝ, Karel (ed.): Léta mimo domov. K historii československé sociální demokracie v exilu. Vlastním nákladem, Praha 1997.
  • LUŽA, Radomír: Československá sociální demokracie: Kapitoly z let exilu 1948–1989. Československé dokumentační středisko – Doplněk, Praha 2001.

-jach-