České listy

měsíčník (čtvrtletník) vydávaný v SRN exulantem Milošem Svobodou

Pravicově orientovaný tištěný časopis vycházející v Mnichově založil a v letech 1960–1968 redigoval Miloš Svoboda. Po něm časopis až do roku 1973 redakčně vedli Jiří Brada, Jaroslav Myslivec a Jiří Chaloupka. Obsahově navazoval na stejnojmenný časopis vydávaný v Londýně v 50. letech Českým národním výborem. Dalšími přispěvateli vedle redaktorů byli např. Rudolf Kopecký, Zdeněk Sládeček či Antonín Vlach.

Literatura:

  • České listy. List exulantů a starousedlíků. Miloš Svoboda, Mnichov 1960–1973.
 
  • FORMANOVÁ, Lucie – GRUNTORÁD, Jiří – PŘIBÁŇ, Michal: Exilová periodika. Katalog periodik českého a slovenského exilu a krajanských tisků vydávaných po roce 1945. Nakladatelství Ježek ve spolupráci s Libri prohibiti, Praha 1999, s. 130.

-jach-