Černý František a spol.

jeden z procesů navazujících na kauzu „dr. Horáková Milada a spol.“ Politický proces „Černý František a spol.“ byl jedním z tzv. navazujících procesů na kauzu „dr. Horáková Milada a spol.“. V rámci třináctičlenné skupiny byli souzeni krajští představitelé ČSNS. Ústředními postavami procesu byl živnostenský referent ČSNS v Pardubicích František Černý a majitelka továrny Hermína Čížková, která vykonávala funkci místopředsedkyně jedné z místních organizací v Pardubicích. H. Čížková a F. Černý se scházeli s Františkem Přeučilem, se kterým diskutovali o situaci ve straně. F. Přeučil jim doporučil, aby udržovali kontakty se členy strany, a tak umožnili obnovení politické činnosti po zklidnění situace. Mluvili také o politickém vývoji v Pardubickém kraji. Přestože probírali pouze obecné známé skutečnosti bylo jejich jednání vyšetřovateli StB charakterizováno jako výzvědná činnost. F. Černý obdržel od Františka Přeučila dopis zaslaný Hubertem Ripkou členům ČSNS. Opis dopisu poskytl dalším členům strany. H. Čížková se zapojila do podpůrné akce, kterou organizoval Antonín Jílek. Ten jako pokladník strany použil stranické peníze k podporování členů strany, kteří přišli po únoru 1948 o práci nebo byli zatčeni. Peníze poskytl například redaktorovi Svobodného slova Ladislavu Legnerovi, který byl po únorových událostech propuštěn ze zaměstnání. Koncem července navštívil L. Legnera Karel Werner, který ho žádal o pomoc při odchodu do zahraničí. L. Legner se obrátil na H. Čížkovou, která mu měla obstarat pro K. Wernera úkryt. Útěk byl StB překažen. Skupina se věnovala rozmnožování a rozšiřování letáků. Prostřednictvím Václava Flose navázali v květnu 1949 kontakt s Josefem Černým, který vedl odbojovou organizaci na Pardubicku. Skupina J. Černého byla odhalena v rámci akce Malíř. Na základě výslechů jednotlivých zatčených přikročila StB k pozatýkání osob kolem F. Černého. Sám F. Černý byl zatčen 26. srpna 1949. Zatýkání pokračovalo až do června 1950. Během vyšetřování byli obvinění vystaveni fyzickému a psychickému nátlaku. H. Čížkové bylo vyhrožováno, že bude zatčen také její sedmdesátiletý otec a její děti budou dány do sirotčince. Soudní proces „Černý František a spol.“ se konal 19.–20. července 1950 v Pardubicích. V čele Státního soudu zasedl JUDr. Jaroslav Novák. Prokuraturu zastupoval JUDr. Josef Aksamit. Souzeno bylo třináct osob, které byly obviněny z trestných činů velezrady, vyzvědačství a neoznámení trestného činu. Tresty se pohybovaly od deseti měsíců do 25 let odnětí svobody v celkové výši 186 let a deseti měsíců. Tresty odnětí svobody byly doprovázeny vysokými finančními tresty, konfiskací majetku a ztrátou občanských práv.

Prameny:

  • ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-1200 Hradec Králové.
  • NA, f. Ministerstvo spravedlnosti, nezpracováno, Klosův archiv.
  • NA, f. Státní prokuratura Praha, nezpracováno, sp. zn. Pst I 695/50.
  • NA, f. Státní soud Praha, nezpracováno, sp. zn. Or I/VII 104/50.

Literatura:

  • KAPLAN, Karel: Druhý proces: Milada Horáková a spol. – Rehabilitační řízení: 1968–1990. Karolinum, Praha 2008.

-kj-