Čechoslovák v zahraničí (Čechoslovák)

týdeník vydávaný ve Velké Británii exulantem Josefem Jostenem

Časopis, který navazoval na týdeník Informační služba svobodného Československa vydávaný v letech 1949–1951, byl spojen s tiskovou agenturou FCI – Free Czechoslovak Press, Svobodnou československou tiskovou společností – a byl vydáván v Londýně v letech 1951–1968 nejprve jako cyklostyl a od roku 1953 v tištěné podobě. Vydavatelem a redaktorem časopisu a provozovatelem s ním spojené tiskové agentury byl novinář Josef Josten. Každé číslo obsahovalo politický úvodník a zprávy z domova, z mezinárodní politiky a z československého exilu. V roce 1956 byl publikován seznam Čechů a Slováků vězněných v sovětských pracovních táborech. Od čísla 17 z roku 1956 vycházela na pokračování Jostenova bilanční studie Osm let. V roce 1959 byl název časopisu zkrácen na Čechoslovák. V 60. letech dvacátého století byly přebírány články i z jiných exilových periodik a publikovány také články o úspěších československé kultury na mezinárodní scéně a pronikání československé ekonomiky na světové trhy. Na redakční práci se vedle Jostena podíleli J. Kracíková, J. Pavlů, J. Zeman.

Literatura:

  • Čechoslovák v zahraničí. Nezávislý týdeník. FCI, Londýn 1951–1959.
  • Čechoslovák. Nezávislý týdeník. FCI, Londýn 1959–1968.
 
  • FORMANOVÁ, Lucie – GRUNTORÁD, Jiří – PŘIBÁŇ, Michal: Exilová periodika. Katalog periodik českého a slovenského exilu a krajanských tisků vydávaných po roce 1945. Nakladatelství Ježek ve spolupráci s Libri prohibiti, Praha 1999, s. 319–320.
  • POLIŠENSKÁ, Milada: Zapomenutý „nepřítel“ Josef Josten. Libri, Praha 2009.

-jach-