BUKOVINA, Alexander (28. 7. 1925 Moravský Svatý Jan, okres Malacky – ?)

lesní manipulant, člen ilegální skupiny souzené v rámci akce Malíř č. 1 Syn lesního manipulanta Samuela Bukoviny a Anny, rozené Kozánkové. Obecnou školu navštěvoval v Moravském Svatém Janu a v Helcmanovce na východním Slovensku. V roce 1938 začal navštěvovat měšťanskou školu ve Velkých Levárech. Po neúspěšném pokusu o přijetí na Vysokou školu průmyslovou v Bratislavě se začal učit elektrotechnikem. Učení po půl roce opustil a nastoupil jako praktikant k vojenským lesům. Postupně až do zatčení pracoval na různých místech jako lesní manipulant, naposledy v Rosicích nad Labem. Do ilegální skupiny na Pardubicku byl získán Zdeňkem Mimrou. Ve skupině působil jako spojka, podílel se na distribuci ilegálního časopisu Boj za svobodu a demokracii. Byl také pověřen získáváním vojensky důležitých zpráv. Dne 14. srpna 1949 byl Alexander Bukovina zatčen StB. Prodělal mnohaměsíční vyšetřovací vazbu. Hlavní líčení s první skupinou souzenou v rámci akce Malíř č. 1, do které byl Bukovina zařazen, se konalo u Státního soudu v Praze ve dnech 5.–8. července 1950. Senátu Státního soudu Praha předsedal JUDr. Jaroslav Novák, státní prokuraturu zastupoval JUDr. Karel Čížek. Za zločiny velezrady a vyzvědačství byl Alexander Bukovina v rámci této skupiny odsouzen k 25 letům těžkého žaláře, peněžitému trestu ve výši 20 000 Kčs, konfiskaci veškerého majetku a odnětí občanských práv po dobu deseti let. Během věznění prošel věznicemi Plzeň-Bory, Valdice, Leopoldov a Pardubice. Podmínečně propuštěn byl v rámci rozsáhlé prezidentské amnestie v květnu 1960. V červenci 1990 byl Krajským soudem v Hradci Králové plně rehabilitován.

Prameny:

  • ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-1210 Hradec Králové.
  • NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, nezpracováno, osobní spis Alexandra Bukoviny.
  • NA, f. Státní prokuratura Praha, nezpracováno, sp. zn. Pst I 1880/49.
  • NA, f. Státní soud Praha, nezpracováno, sp. zn. Or I 1711/49.

-hm-