Bukal Oldřich a spol.

politický proces s věřícími Církve československé Největší politický proces v rámci poúnorového působení Církve československé. V rámci dvanáctičlenné skupiny byli odsouzeni dva duchovní CČS, dcera moravského biskupa CČS, úředník diecézní rady CČS a několik členů téže církve převážně z Olomouce. Mezi hlavní postavy tohoto procesu patřil olomoucký farář Církve československé Oldřich Bukal a čelní představitel ČSNS v Olomouci František Kopecký. Skupina prostřednictvím kurýrů navázala spojení s bývalým farářem CČS a funkcionářem ČSNS Augustinem Jünglingem, který v srpnu 1948 uprchl do Německa, kde působil jako duchovní správce ve všech uprchlických táborech pod německou správou. A. Jüngling byl především Bukalem a Kopeckým informován o situaci v církvi i v bývalé ČSNS. Rovněž mu byly přes kurýry dodávány potřebné církevní a úřední listiny. Dne 27. července 1949 došlo v Aši k zatčení jednoho z kurýrů Miroslava Křenka, u kterého byly mimo jiné nalezeny i fotografie A. Jünglinga. Tento kurýr stačil ještě před svým zatčením ilegálně převést do zahraničí Jünglingovu manželku i s dětmi. Pravděpodobně díky výpovědi kurýra Křenka zatkla StB od 27. listopadu 1950 postupně O. Bukala a čtyři další hlavní aktéry případu. Hlavní líčení Státního soudu Brno se skupinou „Bukal Oldřich a spol.“ se konalo 26.–28. února 1952 v Olomouci. K nejvyšším trestům v trvání osmnácti let byli za velezradu a vyzvědačství odsouzeni O. Bukal a Fr. Kopecký. Oběma hlavním obžalovaným byl rovněž zkonfiskován celý majetek, uložena pokuta ve výši 20 000 Kčs a ztráta občanských práv na dobu deseti let. Zbylých deset obžalovaných bylo odsouzeno k úhrnnému trestu ve výši padesáti let a šesti měsíců.

Prameny:

  • ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-2202 Ostrava.
  • NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, nezpracováno, osobní spis Oldřicha Bukala.
  • NA, f. Státní prokuratura Brno, nezpracováno, sp. zn. 4 SPt II 99/51.

Literatura:

  • BUKAL, Oldřich: O studnici milosrdenství. Odbor sociální práce CČS, Praha 1945.
  • BALATKOVÁ, Jitka – KAŇÁK, Bohdan – ZÍTEK, Vlastimil: Svědectví Oldřicha Bukala. DR CČSH v nakladatelství DANAL, Olomouc 1996.
  • JINDRA, Martin: Strážci lidskosti (Dvanáct příběhů příslušníků CČS(H) vězněných po únoru 1948). NO CČSH Praha-Staré Město, Praha 2007, s. 67–75.
  • KONEČNÝ, Karel: Československá strana lidová a Československá strana (národně) socialistická na Olomoucku 1945–1989. K. Mikšová-nakladatelství Prius pro ÚSD AV ČR, Praha 2006, s. 39n.

-jin-