BALZER, Josef (9. 1. 1920 Bratislava – 19. 11. 1955 Brno)

úředník, člen odbojové organizace Františka Zajíčka

Syn Josefa a Katariny Balzerových. Otec pracoval jako úředník Československých státních drah. Po dokončení dvouletého studia na obchodní škole působil Josef Balzer jako úředník v soukromých firmách. V době okupace byl totálně nasazen v Říši. Po válce byl zaměstnán jako účetní v Ústí nad Labem. V roce 1950 se stal likvidátorem správy Fondu národní obnovy v Ústí nad Labem. Následně pracoval jako referent právního a pojišťovacího oddělení národního podniku Oděvní obchod v Ústí nad Labem. V letech 1946–1948 byl členem ONV Ústí nad Labem za ČSL.

Josef Balzer byl členem odbojové organizace Františka Zajíčka, která působila od roku 1948 do roku 1953 v okolí města Ústí nad Labem. Balzer předal F. Zajíčkovi od svého kolegy Františka Šembery prostředky k výrobě výbušnin, které měly být použity k sabotážní činnosti na železnici. Měl za úkol přerušit železniční spojení v blízkosti Prahy. Podílel se na formulaci letáků, které následně rozšiřoval v Ústeckém kraji. Rovněž se podílel na hromadění zbraní a střeliva. Spolupracoval s poslanci ČSL Jindřichem Synkem, Ivem Ducháčkem a Bohumírem Bunžou.

K zatčení J. Balzera došlo 1. května 1953. Byl obviněn z trestných činů velezrady a vyzvědačství. Byl souzen Krajským soudem v Ústí nad Labem 17. června 1954. Jednalo se o jeden z procesů, které navazovaly na kauzu Zajíček František a spol.. Byl odsouzen k trestu odnětí svobody na doživotí, konfiskaci celého majetku a ztrátě občanských práv. Vzhledem k jeho špatnému zdravotnímu stavu se tento trest rovnal trestu smrti. J. Balzer byl vězněn ve věznicích v Praze na Pankráci a v Plzni na Borech. Následně byl převezen do Státní fakultní nemocnice v Brně, kde 19. listopadu 1955 zemřel. V roce 1969 podala rodina J. Balzera žádost o rehabilitaci, která byla zamítnuta. K plné rehabilitaci došlo v roce 1991.

Prameny:

  • ABS, f. Inspekce ministra vnitra, A 8/1, inv. č. 504.
  • ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-890 Ústí nad Labem.
  • NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, nezpracováno, osobní spis Josefa Balzera.
  • SOA Litoměřice, f. Krajský soud Ústí nad Labem 1953–1960, kart. 175, T32/54.

Literatura:

  • HONZÍKOVÁ, Miluše: Politické procesy 50. let. Krajský soud v Liberci 1953–1954. Diplomová práce, Technická univerzita v Liberci, Liberec 2006.
  • HONZÍKOVÁ, Miluše – KAISER, Vladimír: In memoriam František Zajíček: 1896–1954: K příležitosti odhalení pamětní desky na nádraží Ústí nad Labem-západ 24. února 2006. Město Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2006.

-kj-