Akce Malíř (č. 1)

politické procesy se členy ilegální organizace působící na Pardubicku, Přeloučsku a Vysokomýtecku

Počátek činnosti ilegálních skupin, které byly později souzeny v rámci akce Malíř (rozsáhlá akce s celorepublikovou působností), spadá do poloviny roku 1948. Vůdčími postavami této organizace byli Josef Černý, Otakar Kobylka a Zdeněk Mimra. Činnost skupin, které působily na Pardubicku, Přeloučsku a Vysokomýtecku, byla zaměřena na vydávání, rozmnožování a rozšiřování ilegálního časopisu Boj za svobodu a demokracii, na shromažďování finančních prostředků, na podporu rodin perzekvovaných z politických důvodů, na získávání zpráv zpravodajského charakteru a na pomoc hledaným osobám s odchodem do emigrace. Někteří členové organizace byli napojeni na kurýra Josefa Heřmanského a připravovali násilné akce proti vybraným příslušníkům silových složek podporujících komunistický režim.

Zatýkání jednotlivých členů ilegální skupiny bylo zahájeno v červenci 1949. Do začátku roku 1950 bylo v rámci akce Malíř zatčeno více než sto osob. V červenci 1950 se u Státního soudu v Praze konaly dva politické procesy, které byly zařazeny pod akci Malíř č. 1. Soudní senát rozhodoval ve složení JUDr. Jaroslav Novák (předseda), mjr. JUDr. Eduard Válek, JUDr. Miroslav Bobek, Anna Součková a mjr. Rudolf Bača (při druhém procesu jej vystřídal František Kartouz); státní prokuraturu zastupoval JUDr. Karel Čížek. Na adresu soudu přicházely v době konání hlavního líčení desítky rezolucí zaměstnanců státních podniků a organizací, požadující „spravedlivý“ trest pro obžalované. Čtyři obžalovaní – Josef Černý, Stanislav Schejbal, Otakar Kobylka a František Zeman – byli za velezradu a vyzvědačství odsouzeni k doživotnímu těžkému žaláři, ostatním odsouzeným byly vyměřeny tresty v rozpětí od dvou do osmadvaceti let těžkého žaláře. V červenci a září 1990 byli odsouzení z obou politických procesů v rámci akce Malíř č. 1 Krajským soudem v Hradci Králové plně rehabilitováni.

Prameny:

  • ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-1210 Hradec Králové.
  • NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, nezpracováno, osobní spis Karla Blažejovského, Alexandra Bukoviny, Josefa Černého, Josefa Hinterholzingera, Otakara Kobylky, Jaroslava Kopeckého, Františka Majera, Stanislava Novotného, Stanislava Schejbala a Františka Zemana.
  • NA, f. Státní prokuratura Praha, nezpracováno, sp. zn. Pst I 1880/49 a sp. zn. Pst I 35/50.
  • NA, f. Státní soud Praha, nezpracováno, sp. zn. Or I 1711/49 a sp. zn. Or I/VII 85/50.

-hm-