Směrnice o operativní činnosti pasových orgánů

  • Nařízení ministerstva vnitra ČSSR č. 12 „Vydání 1. doplňku Prozatímních směrnic o pasové a visové agendě orgánů Veřejné bezpečnosti a 2. doplňku Prozatímních směrnic pro prověřování osob žádajících o cestovní doklad nebo o povolení pobytu cizince orgány Státní bezpečnosti (čl. 104 RMV č. 101/1958)“ z 17. 8. 1959 (PDF 923 kB)
  • Rozkaz ministra vnitra ČSSR č. 3 „Předpis pro činnost oddělení pasových kontrol Státní bezpečnosti“ z 1. 4. 1967 (PDF 7,1 MB)
  • Rozkaz ministra vnitra ČSSR č. 24 „Směrnice pro činnost OPK, VB a OPV při kontrole vojenských útvarů, příslušníků a občanských pracovníků sovětských vojsk dočasně se nacházejících na území ČSSR a členů jejich rodin při překračování státních hranic a při pobytu na území ČSSR“ z 23. 4. 1969 (PDF 2,4 MB)
  • Rozkaz ministra vnitra ČSSR č. 9 „Zřízení pasového oddělení cizineckého odboru ministerstva vnitra ČSSR“ z 6. 2. 1970 (PDF 346 kB)
  • Nařízení ministra vnitra ČSSR č. 5 „o působnosti pasového oddělení cizineckého odboru MV ČSSR a č. 6, kterým se vydávají pokyny pro vyšetřování trestných činů opuštění republiky podle § 109 trestního zákona“ z 9. 2. 1970 (PDF 1,0 MB)
  • Nařízení ministra vnitra ČSSR č. 13 „o postupu pasových orgánů při realizaci zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 15/1970 Sb., o zániku práva osobního užívání bytu a vyklizení bytu občanů, kteří se protiprávně zdržují mimo území Československé socialistické republiky“ z 17. 3. 1970 (PDF 852 kB)
  • Nařízení ministra vnitra ČSSR č. 52 „o vydávání výjezdních doložek k cestám čs. občanů do kapitalistických států“ z 11. 12. 1970 (PDF 1,7 MB)
  • Nařízení ministra vnitra ČSSR č. 53 „o evidování zájmových osob v souvislosti s cestami do ciziny“ z 11. 12. 1970 (PDF 1,2 MB)
  • Rozkaz ministra vnitra ČSSR č. 41 „Ochrana státních hranic Československé socialistické republiky (oddělení pasové kontroly)“ z 10. 12. 1976 (PDF 6,2 MB)