Směrnice k činnosti zpravodajské techniky

A-oper-IX-1

A-oper-VI-1

A-oper-IX-2

A-oper-VI-2

  • Rozkaz ministra vnitra č. 2 čl. 2 „Instrukce o evidenci a registraci svazků operativní techniky a krycích průkazů“ z 9. 1. 1965 (PDF 3,3 MB)
  • Rozkaz ministra vnitra ČSSR č. 36 „Směrnice o evidenci a registraci svazků zpravodajské techniky a krycích pomůcek“ z 19. 7. 1972 (PDF 2,8 MB)
  • Rozkaz ministra vnitra ČSSR č. 18 „Směrnice pro používání zpravodajské techniky (A-oper-VI-1) a směrnice o evidenci registrace svazků zpravodajské techniky a spolupracovníků zpravodajské techniky (A-oper-VI-2)“ z 2. 7. 1980 (PDF 7,4 MB)

A-oper-VI-1-VB