Rozkazy federálních ministrů vnitra z let 1990 až 1992

V prvních měsících po listopadu 1989 vedení Federálního ministerstva vnitra mimo jiné vydávalo řídící akty, kterými řešilo:


Zřízení a činnost prověrkových a občanských komisí (1990 – 1991)

 • Rozkaz ministra vnitra ČSSR č. 21 „Zřízení prověrkové komise federálního ministerstva vnitra“ z 7. 2. 1990 (pdf 612 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra ČSSR č. 22 „Zásady spolupráce náčelníků útvarů v oboru působnosti federálního ministerstva vnitra s občanskými komisemi“ z 7. 2. 1990 (pdf 129 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra ČSSR č. 35 „Složení prověrkové komise federálního ministerstva vnitra“ z 28. 2. 1990 (pdf 67,4 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra ČSSR č. 45 „Složení prověrkové komise na krajské správě Sboru národní bezpečnosti Košice“ z 26. 3. 1990 (pdf 54,6 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra ČSFR č. 50 „Složení prověrkové komise na krajské správě Sboru národní bezpečnosti v Plzni“ z 9. 4. 1990 (pdf 55,8 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra ČSFR č. 51 „Složení prověrkových komisí na správě Sboru národní bezpečnosti hl. m. Bratislavy a Západoslovenského kraje“ z 9. 4. 1990 (pdf 59,2 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra ČSFR č. 52 „Složení prověrkových komisí na krajské správě Sboru národní bezpečnosti v Ústí nad Labem“ z 9. 4. 1990 (pdf 66,3 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra ČSFR č. 59 „Zrušení prověrkové komise federálního ministerstva vnitra“ z 7. 5. 1990 (pdf 91,1 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra ČSFR č. 61 „Opatření k realizaci zákona ze dne 9. května 1990, o občanských komisích působících v resortech ministerstev vnitra a o změně a doplnění zákona č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákonů č. 63/1983 Sb. a č. 74/1990 Sb.“ z 15. 5. 1990 (pdf 330 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra ČSFR č. 63 „Skončení služebního poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti zařazeným v bývalé složce Státní bezpečnosti“ z 17. 5. 1990 (pdf 59,8 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra ČSFR č. 66 „Prověrky některých dalších příslušníků Sboru národní bezpečnosti a vojáků z povolání“ z 23. 5. 1990 (pdf 96,1 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra ČSFR č. 94 „Podrobnosti o vytváření, působnosti a jednání občanských komisí v resortu federálního ministerstva vnitra“ z 14. 9. 1990 (pdf 140 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra ČSFR č. 69 „Zřízení zvláštní prověrkové komise federálního ministerstva vnitra pro prověření příslušníků SNB zařazených v oboru působnosti ředitele Úřadu FMV pro cizineckou a pasovou službu“ z 17. 6. 1991 (pdf 89,5 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra ČSFR č. 77 „Změna a doplnění RMV ČSFR č. 69/1991 – Zřízení zvláštní prověrkové komise federálního ministerstva vnitra pro prověření příslušníků SNB zařazených v oboru působnosti ředitele Úřadu FMV pro cizineckou a pasovou službu“ z 3. 7. 1991 (pdf 38,7 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra ČSFR č. 123 „Zrušení zvláštní prověrkové komise federálního ministerstva vnitra pro prověření příslušníků SNB zařazených v oboru působnosti ředitele Úřadu cizinecké policie a pasové služby Federálního policejního sboru“ z 26. 11. 1991 (pdf 53,2 kB)

Služební přísaha a členství v politických stranách a hnutích

 • Rozkaz ministra vnitra ČSFR č. 47 „Nové znění služební přísahy příslušníků Sboru národní bezpečnosti a přerušení členství a činnosti v politických stranách a politických hnutích“ z 30. 3. 1990 (pdf 301 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra ČSFR č. 48 „Nové znění vojenské přísahy a přerušení členství a činnosti v politických stranách a politických hnutích“ z 30. 3. 1990 (pdf 417 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra ČSFR č. 140 „Změna RMV ČSFR č. 47/1990 – Nové znění služební přísahy příslušníků Sboru národní bezpečnosti a přerušení členství a činnosti v politických stranách a politických hnutích“ z 20. 12. 1990 (pdf 27,7 kB)

Lustrační proces

 • Rozkaz ministra vnitra ČSFR č. 13 „Zajištění činnosti dočasné komise předsednictva České národní rady pro otázky lustrací“ z 28. 1. 1991 (pdf 27,7 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra ČSFR č. 72 „Zajištění činnosti vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací“ z 19. 6. 1991 (pdf 81,3 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra ČSFR č. 97 „Zajištění činnosti vyšetřovací komise Slovenské národní rady pro otázky lustrací“ z 3. 9. 1991 (pdf 63,3 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra ČSFR č. 116 „Opatření k provedení zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky“ z 11. 11. 1991 (pdf 171 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra ČSFR č. 127 „Opatření k provedení zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky“ z 9. 12. 1991 (pdf 353 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra ČSFR č. 29 „Zřízení oddělení vytěžování evidencí bývalé I. správy SNB“ z 30. 3. 1992 (pdf 101 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra ČSFR č. 40 „Opatření k opravě chyb zjištěných v databázi pro vydávání osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. a v registračních protokolech bývalé Státní bezpečnosti“ z 4. 5. 1992 (pdf 83,4 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra ČSFR č. 13 „Opatření k zabezpečení činnosti nezávislé komise při federálním ministerstvu vnitra pro ověřování skutečností uvedených v § 2 odst. 1 písm. c) až v evidencích bývalé StB“ z 18. 6. 1992 (pdf 84,8 kB)

Rehabilitace bývalých příslušníků SNB

 • Rozkaz ministra vnitra ČSSR č. 4 „Zřízení komise federálního ministerstva vnitra k přípravě rehabilitačního řízení“ z 5. 1. 1990 (pdf 82,5 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra ČSFR č. 69 „Zřízení rehabilitační komise ministra vnitra České a Slovenské Federativní Republiky“ z 28. 5. 1990 (pdf 209 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra ČSFR č. 84 „Zřízení zvláštního rehabilitačního senátu pro Severočeský a Západočeský kraj“ z 23. 8. 1990 (pdf 37,0 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra ČSFR č. 83 „Doplnění RMV ČSFR č. 69/1990 – Zřízení rehabilitační komise ministra vnitra České a Slovenské Federativní Republiky“ z 17. 8. 1990 (pdf 108 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra ČSFR č. 69 „Zrušení rehabilitační komise ministra vnitra České a Slovenské Federativní Republiky a zvláštního rehabilitačního senátu pro Severočeský a Západočeský kraj“ z 21. 8. 1992 (pdf 59,6 kB)

Zajištění činnosti vyšetřovací komise Federálního shromáždění ČSFR

 • Rozkaz ministra vnitra ČSFR č. 121 „Zajištění činnosti vyšetřovací komise Federálního shromáždění ČSFR k objasnění událostí 17. listopadu 1989“ z 16. 11. 1990 (pdf 48,6 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra ČSFR č. 127 „Zřízení pracovní skupiny pro zajištění činnosti vyšetřovací komise Federálního shromáždění ČSFR k objasnění událostí 17. listopadu 1989“ z 5. 12. 1990 (pdf 99,8 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra ČSFR č. 144 „Změna ve složení pracovní skupiny pro zajištění činnosti vyšetřovací komise Federálního shromáždění ČSFR k objasnění událostí 17. listopadu 1989“ z 28. 12. 1990 (pdf 51,2 kB)

Ničení operativní dokumentace StB

 • Rozkaz ministra vnitra ČSFR č. 62 „Zabezpečení zpracování zpráv o průběhu skartace v době od 17. listopadu 1989 do 8. prosince 1989 v útvarech SNB složky StB“ z 15. 5. 1990 (pdf 105 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra ČSFR č. 26 z 11. 3. 1991