Slavnostní představení sborníku Solitér. Pocta historikovi Václavu Veberovi

Pozvánka na slavnostní představení sborníku Solitér (Praha, Národní knihovna, 24.01.2013)

V srpnu 2011 oslavil bývalý vedoucí Skupiny protikomunistického odporu a odboje Ústavu pro studium totalitních režimů doc. Václav Veber osmdesáté narozeniny. U příležitosti tohoto výročí byla k jeho poctě vydána kniha Solitér, která je složena z příspěvků jeho studentů, přátel a kolegů z Ústavu i dalších odborných pracovišť a institucí z celé České republiky. Ústavem pro studium totalitních režimů a Národní knihovnou České republiky – Slovanskou knihovnou byla kniha slavnostně představena ve čtvrtek 24. ledna 2013 od 15.30 v zasedacím sále Národní knihovny ČR.