Prezentace knihy Železná opona v Československu

Pozvánka na prezentaci knihy Železná opona v Československu. Usmrcení na československých státních hranicích v letech 1948–1989 (Praha, 10.03.2016 od 18.00)

  • Termín: 10. března 2016 od 18 hodin
  • Místo konání: Café Kampus, Náprstkova 10, Praha 1 (mapa)
  • Moderátoři: Tereza Mašková a Vojtěch Ripka
  • Hosté: Martin Vávra (Český sociálněvědní datový archiv) a Jan Rychlík (FF UK).

Autoři Tereza Mašková a Vojtěch Ripka jako první uspořádali a analyzovali údaje o zadržených osobách na československých hranicích, podrobně prozkoumali téměř tři sta případů usmrcených a všechna podkladová data spolu s Českým sociálněvědním datovým archivem zpracovali do elektronické online přílohy. Vznik knihy byl motivován snahou podrobně zmapovat příběhy jednotlivých usmrcených na hranici komunistického Československa s využitím nástrojů, které zároveň umožní jednotlivé příběhy usmrcených zkoumat ověřitelnými sociálněvědními postupy jako celistvý fenomén. Zájemcům o dějiny československého komunistického režimu nabízíme interaktivní mapu zobrazující případy usmrcených na hranicích. Uživatelům umožňuje dle jejich volby sledovat území, období a způsob úmrtí či filtrovat osoby podle různých osobních charakteristik (věk, státní příslušnost, povolání aj.). Večer zahájil Martin Vávra ze Sociologického ústavu AV ČR. Následně historik Jan Rychlík z Ústavu českých dějin FF UK porovnal nelegální přechody do zahraničí v jednotlivých státech komunistického bloku, včetně toho, jak byla ilegální migrace v těchto zemích posuzována a stíhána. Interaktivní mapu a několik dalších vizualizací představili autoři a grafik knihy Jiří Maha. Knihu vydal v roce 2015 Ústav pro studium totalitních režimů a Sociologický ústav AV ČR.

Fotogalerie