Prezentace knihy „Rudolf Beran a jeho doba“

Pozvánka na prezentaci knihy „Rudolf Beran a jeho doba“ (ÚSTR, 26.5.2011)

26. května 2011 – Obsáhlou publikaci věnovanou československému politikovi a jeho politické straně – Rudolf Beran a jeho doba – Vzestup a pád agrární strany představil dnes v Ústavu pro studium totalitních režimů její autor, historik PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D., spolu s redaktory díla a 1. náměstkem ředitele Ústavu PhDr. Janem Kalousem, Ph.D. Uvítání díla vydaného společně s nakladatelstvím Vyšehrad se zúčastnilo několik desítek zájemců z řad odborné veřejnosti. Autor, který je zaměstnán v Ústavu ve skupině zkoumání protikomunistického odboje a odporu, přirovnal své dílo k „dějinnému dramatu v přímém přenosu“ a v diskusi s posluchači popsal okolnosti a obtíže vzniku díla i osobu jedné z nejtragičtějších postav našich dějin, dlouholetého předsedy agrární strany a politického vězně Rudolfa Berana. Spolu s životem tohoto muže seznamuje kniha s historií agrární strany – dnes zapomenutého politického pilíře meziválečné republiky.
Video záznam