Seznam základní literatury

 • BLAŽEK, Bohuslav: Venkovy: anamnéza, diagnóza, terapie, Brno 2004.
 • BLAŽEK, Petr – KUBÁLEK, Michal (eds.): Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a středoevropské souvislosti, Praha 2008.
 • BLAŽEK, Petr – JECH, Karel – KUBÁLEK, Michal: Akce „K“ – Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech: studie, seznamy a dokumenty, Praha 2010.
 • BŘEZINA, Vladimír – PERNES, Jiří (eds.): Závěrečná fáze kolektivizace zemědělství v Československu 1957–1960, Brno 2009.
 • CÍLEK Václav a kol.: Krajina a revoluce. Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí, Praha 2005.
 • DVOŘÁKOVÁ, Zora: Zkáza zeleného čtyřlístku, Praha 2007.
 • FEIERABEND, Ladislav: Zemědělské družstevnictví v Československu do roku 1952, Volary 2007.
 • HÁJEK, Pavel: Jde pevně kupředu naše zem. Krajina českých zemí v období socialismu 1948–1989, Praha 2008.
 • HÁJÍČEK, Jiří: Selský Baroko, Brno 2005.
 • JAKOVLEV, Alexandr Nikolajevič: Rusko plné křížů, Brno 2008.
 • JECH, Karel: Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy, Praha 2008.
 • JUNĚCOVÁ, Jiřina – PŠENIČKOVÁ, Jana: Zemědělské družstevnictví (edice dokumentů), Praha 1995.
 • KAPLAN, Karel – PALEČEK, Pavel: Komunistický režim a politické procesy v Československu, Brno 2001.
 • KAPLAN, Karel: Nekrvavá revoluce, Praha 1993.
 • NAVARA, Luděk – KASÁČEK, Miroslav: Mlynáři od Babic, Brno 2008.
 • NOVÁK, Jan: Děda, Praha 2007.
 • PETRÁŇ, Josef: Dvacáté století v Ouběnicích, Praha 2009.
 • PRŮCHA, Václav a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992 2.díl, období 1945-1992, Brno 2009.
 • RAŠTICOVÁ, Blanka (eds.): Osudy zemědělského družstevnictví ve 20.století, Uherské Hradiště 2002.
 • RŮŽIČKA, Miloslav: Vyhnanci – akce „Kulak“, Havlíčkův Brod 2008.
 • SÁLUSOVÁ, Dana a kol.: Historie a současnost zemědělství očima statistiky, Praha 1998.
 • ŠIMON, Jiří: Ukradený domov, Praha 2009.
 • URBAN, Jiří: Venkov pod kolektivizační knutou. Praha, 2010.
 • VÁCLAVŮ, Antonín: Ke sporům o zemědělské družstevnictví a kolektivizaci v Československu, Praha 1999.
 • VEBER, Václav: Leninova vláda (Rusko 1917–1924), Praha 2003.
 • VEBER, Václav: Stalinovo impérium (Rusko 1924–1953), Praha 2003.

 

Obálky publikací

Současná literatura

Dobová (propagandistická) literatura