Metodický seminář pro učitele: „Kolektivizace venkova“

V pátek 24. dubna 2009 se uskutečnil v prostorách Ústavu pro studium totalitních režimů v pořadí již třetí seminář pro učitele dějepisu. Námětem dubnového kursu byl proces Kolektivizace venkova v Československu. V úvodním příspěvku byli pedagogům názorně načrtnuty možnosti, jak lze atraktivním způsobem přimět studenty k zájmu o toto často přehlížené téma československých dějin 20. století. Předmětem referátu byla především snaha poukázat na nepřehlédnutelné stopy kolektivizace na dnešním venkově, kterých si mohou snadno všimnout i dnešní studenti, aniž by museli podrobně znát historické souvislosti. Nemalý prostor semináře byl věnován projekci krátkých filmových ukázek z vybraných hraných snímků s kolektivizační tématikou jako například Všichni dobří rodáci, Neobyčejná léta, Stud atd. S největším ohlasem se u obecenstva setkala epizodka z filmu Stud líčící angažovanost místních soudruhů schůzi zdejšího JZD. K jednotlivým filmovým klipům byli učitelům nabídnuty možnosti, jak s nimi vhodně pracovat v běžných vyučovacích hodinách. Po krátké přestávce na občerstvení následoval blok věnující se různým pohledům na známý případ Babice. V první časti se jednalo o představení webové učebnice Antologie ideologických textů, konkrétně kapitoly vztahující se k této kauze. Přítomní učitelé intenzivně diskutovali nad úryvkem z projevu tehdejšího ministra informací Václava Kopeckého a vyjadřovali se k formě předloženého učebního materiálu a jeho možného využití v hodinách dějepisu. Zcela jiný obraz na babickou událost nabídli dvě krátké filmové ukázky ze seriálu Třicet případů majora Zemana. V poslední půlhodině byl představen plánovaný projekt Ústavu pro studium totalitních režimů na realizaci vzdělávacího DVD ke kolektivizaci venkova v Československu. Následně byly učitelům promítnuty a okomentovány některé sekvence z propagandistického filmu Neobyčejná léta (1952), které budou spolu s příběhy některých postižených rolníků součástí připravovaného multimediálního vzdělávacího disku. Na závěr každý z účastníků semináře obdržel DVD s prezentovanými materiály včetně doporučené literatury a jako bonus publikaci Žádáme trest smrti.

(vr)

 » zpět