Objekt rozpracování SLOVAN (skupina LISTY)

Vybrané dokumenty z objektového svazku Hlavní správy rozvědky s krycím jménem SLOVAN, který byl veden k redakci exilového časopisu Jiřího Pelikána LISTY.